Jonathan Pasic, Emmanuel Fillon, Marine Le Pen

Den franska mittenpolitikern Emmanuel Macron visar vägen även för Sverige. En mer pragmatisk och kompromissande politik kan bli ett verkligt vapen mot populismen, skriver socialdemokraten Jonathan Pasic.

Det franska valet hamnar onekligen i skuggan av populismens framfart à la Trump & Brexit – Frågan är om fransmännen sätter stopp för populismens framgångar vid upplysningens altare eller om man välkomnar den in i värmen och bereder vägen för EU:s undergång.

Pragmatismens icke-ideologi framstår som populismens motreaktion. Emmanuel Macron har de senaste månaderna samlat massivt momentum från båda sidor av den traditionella blockpolitiken.

Ungdomar som pensionärer, fattiga som rika, – många ser Macrons ideologiska neutralitet som den nyansering man krävt av politiken i årtal.

Frågan är om Macrons momentum håller i sig i kampen mot Marine Le Pen och Jean-Luc Mélenchons höger- respektive vänsterpopulistiska, EU-skeptiska och protektionistiska demagogi.

Den svenska politiken borde låta sig inspireras av Macrons EU-vänliga, progressiva & pragmatiska budskap.

Macrons brytning med blockpolitiken är något att eftersträva i hela Europa i kampen mot populismen. Socialdemokraternas försök att slå hål på den polariserande blockpolitiken i Sverige är beundransvärd, men saknar den dragningskraft Macrons nybildade rörelse ”En Marche!” (Framåt!) haft i Frankrike.

Den svenska politiken borde låta sig inspireras av Macrons EU-vänliga, progressiva och pragmatiska budskap.

Den ideologiska schism som återfinns mellan högern & vänstern i Sverige må vara betydelsefull och en given tonsättare i den politiska debatten, men risken finns att sträng ideologisk lojalitet och konsekvent vemodig debatt uppfattas som realpolitiskt naivt och dåligt förankrat bland väljarkåren.

Sverige behöver ta efter. Pragmatism och kompromissvilja har varit en ledstjärna för dagens socialdemokrater, frågan är när L & C tar efter samma ansvarstagande inställning.

Det är dags för den svenska mitten att kompromissa. Populism eller pragmatism, det är däremellan valet hamnar om man ska motta den svenska populismen à la V & SD.

»Socialt vänster  – ekonomiskt höger’« – Macrons tredje vägens politik utmanar både den trend som är socialdemokratisk radikalism och den konservativa anpassningen till högerpopulismen, man visar tydligt på ett mittenalternativ med framgångskoncept plockade både från vänstern och den liberala högern.

Macrons pragmatism är vägen framåt för en hållbar, parlamentariskt stabil politik i Sverige likväl övriga Europa. Populismen kan motas endast genom samförstånd och ömsesidig kompromiss, det är dags för de europeiska mittenpartierna att inse det.

Jonathan Pasic, förtroendevald Socialdemokraterna, Göteborg