Socialdemokraterna borde ställa sig bakom en en non-profit princip i välfärden – inte bara göra strategiska avvägningar inför riksdagsvalet 2014. Det skriver Markus Blomberg, S-debattör och kommunfullmäktigeledamot i Malmö.

Välfärdsfrågorna kommer att vara en vattendelare i nästa riksdagsval. Våren året innan går Socialdemokraterna till kongress. Frågan om vinst i välfärden kommer att vara en av de stora frågorna. Att LO-kongressen enhälligt har beslutat om att verka för en non profit princip inom vård, skola och omsorg påverkar intresset för arbetarrörelsens linjer. I veckan har företrädare för LO varit offensiva i den allmänna debatten.

Ordningen i dag är orimlig – Socialdemokraterna borde ställa sig bakom en en non-profit princip i välfärden. Debatten kring frågan verkar dock inom S ofta hamna i strategiska avvägningar inför valet 2014. Här måste vi som parti orkar lyfta blicken.

I slutrapporten ”Omstart för Socialdemokratin” skrev Kriskommissionen i inledningen till sina rekommendationer så här:

”Det socialdemokratiska välfärdssamhället är ett av de mest anständiga och ekonomiskt framgångsrika samhällena som någonsin skapats. Socialdemokratin har mycket att vara stolt över. Den generella välfärden har gjort generationer mer fria än de annars skulle ha varit. Behovet av socialdemokratiska lösningar hör inte historien till. De är lika aktuella idag.”

Det S-kongressen borde svara på är inte strategiska avvägningar inför 2014 (hur viktiga dessa än är). Frågan S måste ställa sig är: hur vill vi att Sverige ska se ut och fungera, inte bara 2014 utan också 2024? I det är välfärdens utformning en avgörande och given del.

I tidningen Fokus skrev skribenten Isobel Hadley-Kamptz i juni en utomordentlig genomgång i artikeln “Det tysta systemskiftet”. Där frågar hon sig om dagens socialförsäkringssystem längre garanterar att vi har gemensamt finansierade, breda riskomfördelande försäkringar? Det är allt mer oklart om så är fallet.

Allt fler står utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen när de drabbas av arbetslöshet. När enskilda saknar inkomstskydd under omställning minskar det rörligheten på svensk arbetsmarknad och svensk konkurrenskraft. Många långvarigt sjuka riskerar i dag att förlora sin sjukpenning eller sjukersättning trots att de är för sjuka för att jobba. De försämrade ersättningarna leder till att allt fler blir fattiga. Hundratusentals barn växer upp i fattigdom. Inkomstklyftorna ökar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt argumenterar samtidigt att det är en positiv utveckling med privata tilläggsförsäkringar när arbetslöshetsförsäkringen inte räcker. Han har hänvisat till anhöriga för stöd i stället för en arbetslöshetsförsäkring man kanske inte kvalificerat sig för.

Den utvecklingen skapar beroende av anhöriga eller av socialbidrag för ens försörjning. Många kommer också att upptäcka att de inte är försäkringsbara. Det bygger inte grunden för individers frihet och oberoende. Det ökar ojämlikheten i samhället och försämrar för socialt och ekonomiskt utsatta grupper.

Arbetet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen fortsätter fram till 2013, om än med trolig försening. Det är alltså läge att tänka, förklara och påverka. Socialdemokratin måste redan nu arbeta med de långsiktiga visionerna.

Inom den rödgröna oppositionen finns öppning för koalitioner i frågorna. Även hos flera allianspartier har det kommit utspel och öppningar för förstärkta och förbättrade socialförsäkringar. Med hjälp av tryck från fackföreningar och sociala rörelser kanske den blockpolitiska låsningen i de här frågorna kan brytas? Det kan kanske finnas en bred parlamentarisk majoritet för att inte bara rädda utan också utveckla de bärande delarna av den svenska modellen för välfärdslösningar efter valet 2014.

Då kan det i dag regeringsbärande partiet förpassas till välbehövlig periferi i välfärdsfrågorna. Hos Moderaterna har progressiva, trots partiets pr-fokus på välfärdsfrågorna, ingenting att hämta.

Jag vill se mitt parti ta täten och mobilisera ett brett stöd i dessa framtidsfrågor. Men då måste vi orka höja blicken även bortom valåret 2014:s strategiska avvägningar. Hur vill vi att Sverige ska se ut 2024? Däri ingår frågan om välfärdens kommersialisering.

Tänka. Förklara. Påverka.

Markus Blomberg, S-debattör och kommunfullmäktigeledamot i Malmö.