Kadir Kasirga (S)

debatt Mambo, ett festligt ord på de flesta platser i världen men i Sverige är ordet förenat med bostadsångest. Inte minst i storstäderna, och nu är det dags att göra något, skriver socialdemokraten Kadir Kasirga.

Nästan överallt i världen associeras ordet mambo till en exotisk dans med tillhörande musik. Nästan överallt, förutom här i Sverige. Här hemma betyder Mambo att du bor ofrivilligt hemma hos föräldrarna tills du nästan fyller 30.

Mambo, ett festligt ord på de flesta platser i världen men här hemma är ordet förenat med bostadsångest. Här växer snart små barn upp och är rädda för ordet och drömmer om annat. Mambos, trångboddhet och bostadsbidrag är ord som vi kommer höra många gånger vid debatterna om den dysfunktionella bostadsmarknaden som idag råder i våra storstadskommuner. Enligt Hyresgästföreningens rapport Unga Vuxnas Boende i Sverige 2019 finns det 238000 unga vuxna i åldern 20–27år som ofrivilligt är mambosar. Och 362000 unga vuxna i Sverige är oroliga över att inte hitta något boende i framtiden. Det är vad mambo betyder för många hemma i Sverige.

I Stockholm ligger trångboddheten nästan på 30 procent. Därför blir det väldigt kontraproduktivt när den blågröna majoriteten i Stockholm Stad fortsätter att ombilda hyreslägenheter.

I Rikrevisionens senaste rapport Trångboddhet och Bostadsbidrag 2019 konstateras att extrem trångboddhet där fler än två personer som delar sovrum har fördubblats under de senaste 20 åren, från 2,5 till 5 procent av befolkningen. Och trångboddhet i storstadskommuner som Stockholm, Göteborg och Malmö ligger på 24–29 procent. I Stockholms stad ligger trångboddheten nästan på 30 procent. Därför blir det väldigt kontraproduktivt när den blågröna majoriteten i Stockholm Stad fortsätter att ombilda hyreslägenheter. Dessutom blir konsekvensen att hyreslägenheter med låga hyror försvinner från bostadsmarknaden. Den blågröna politiken i Stockholm förvärrar underskottet av de billiga hyreslägenheter som stockholmarna efterfrågar.

Vi behöver ha fler hyresbostäder med rimliga hyror. Därför är det viktigt med investeringsstödet till byggandet av hyresbostäder med rimliga hyror och att vi värnar allmännyttan och våra kommunala bostadsbolag.

Oavsett bakgrund så har de flesta av oss framtidsdrömmar när vi växer upp. Och en vanlig framtidsdröm är att få en bostad, ett jobb man trivs med och så bildandet av en egen familj.

 

Kadir Kasirga (S)
Riksdagsledamot i socialförsäkringsutskottet