Svensk maffia. Organiserad brottslighet. Kriminella mc-gäng. Nätverk som är spridda över hela landet. Ofta har de en legal fasad men sysslar i själva verket med knark, grova brott, utpressning och "beskydd".

Först efter de senaste veckornas uppseendeväckande händelser har allt detta hamnat i mediernas fokus. Restaurangen Grill i centrala Stockholm totalförstördes av en brandbomb. I Göteborg sattes polishelikoptrar ur funktion och en polisstation besköts. Och i Trollhättan detonerade en bomb utanför ingången till chefsåklagare Barbro Jönssons hus. Riksåklagaren Fredrik Wersäll kallade detta ett angrepp "mot hela rättssamhället och demokratin".

Ja, dessa kriminella organisationer är ett mycket allvarligt hot. På flera sätt. I grunden utmanar de statens våldsmonopol och hela juridiska system. De etablerar ett eget samhällskontrakt inne i samhället byggt på underordning och hot om våld. Bakom det yttre skalet (mc-klubbar) ägnar de sig åt brottslig verksamhet av alla slag. Låt oss nämna saker vid deras rätta namn. De kriminella gängen för krig mot samhället. Om inte polis och rättsvårdande myndigheter vinner det kriget kommer tilliten i samhället att gröpas ur och i förlängningen försvagas demokratin.

Den långsamma tillvänjningen är det riktigt allvarliga. När människor tvingas anpassa sig till kriminella gäng har rädslan fått in sin smittande fot. De enskilda människorna får betala priset. Det kan vara restaurangägaren som tvingas betala för att inte få sitt livsverk utbränt. Butiksinnehavaren som är rädd för ovälkomna besökare. Tranportarbetaren som arbetar i en vardag av våldsamma rån. Vittnet som hotas. Åklagarens hus som bombas. Så vinner rädslan terräng i vårt medvetande och även rent fysiskt. Mc-gängens lokaler symboliserar hotets permanenta närvaro i den svenska vardagen. Frågan bör ställas om vi i längden kan acceptera den legala kuliss bakom vilken maffian frodas.

Uppvaknandet är något senkommet och justitieminister Beatrice Asks uttalanden och agerande valhänt och otillräckligt. Polisens insatser måste samordnas nationellt, lokalt saknas i dag resurser för att effektivt bekämpa denna typ av brottsligheten. De kriminella gängen ska störas på alla fronter. Därför är samordningen mellan olika myndigheter central. Men allt detta kräver ett delvis nytt arbetssätt. När den organiserade brottsligheten etableras i nätverk över hela landet måste också polisens och rättsväsendets arbete organiseras om. Och det är hög tid. Historien lär oss att när maffian väl etablerat sig – som i södra Italien – är det oerhört svårt att utrota detta samhällsgift.