(Bild: Wikimedia)

debatt Låt denna pandemi bli en väckarklocka för större faror som lurar runt hörnet. Kärnvapenmakterna står sedan länge beredda med tusentals vapen färdiga att avskjutas och starta den sista epidemin, skriver Gösta Alfvén.

Så lite det behövs för att det globala samhället ska gå på knäna. Ett virus som tills nyligen nöjt sig med att infektera djur muterade och lärde sig leva på människor. Nu sprider det sig snabbt över hela världen och dödar några procent av drabbade befolkningsgrupper, framför allt äldre.

I försök att hindra smittan stängs landsgränser, utegångsförbud upprättas, människor sätts i karantän, resor och handel skärs ner, turistnäring och industrier stängs. Många människor kommer att fara illa i brist på arbete och mat och paniken sprider sig. Världskaos helt enkelt. Om några månader, kanske något år, har pandemin lugnat ner sig och vaccin utvecklats som kan immunisera befolkningar och livet återgå till att fungera mer normalt.

Låt denna pandemi bli en väckarklocka för större faror som lurar runt hörnet. Kärnvapenmakterna står sedan länge beredda med tusentals vapen färdiga att avskjutas och starta den sista epidemin, som kärnvapenkriget kallas. En dag, imorgon eller senare, kommer konflikter eller den mänskliga faktorn starta det.

Mot kärnvapen kan inget vaccin skapas. De måste avvecklas för att bli ofarliga.

För befolkningar som kommer i kontakt med kärnvapen, med dess värme- och tryckvåg och radioaktiva strålning, finns ingen överlevnad. Sjukvården raseras och kan inte ge någon hjälp. Här föreligger risk för global och permanent ödeläggelse av mänskligt liv på jorden.

Mot kärnvapen kan inget vaccin skapas. De måste avvecklas för att bli ofarliga. Låt coronapandemin vara en väckarklocka som manar oss att förebygga framtida globala katastrofer: kärnvapenkriget och klimatkrisen. Vi vet hur de kan förebyggas. Det är handling som fattas. De gigantiska summor pengar som idag slösas på kärnvapen behövs för att utveckla FNs hållbarhetsmål 2030 och skulle komma till god användning för att bekämpa coronapandemin.

Låt oss därför intensifiera arbetet för avveckling av kärnvapen redan nu. Ett steg framåt är att Sverige signerar och ratificerar FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, The treaty on prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). Idag har 36 länder ratificerat avtalet. Det blir giltigt då 50 länder har gjort det. Sveriges röst är viktig, då vi är kända som en humanitär röst som världen lyssnar på.

Att avstå från att skriva under, som Sverige gör idag, är inte hållbart. Vi bör inte, som nu, falla undan för politiska krafter, som hävdar att länder enligt avskräckningsdoktrinen behöver hota varandra med kärnvapen för att behålla freden. Fred bygger på samarbete. Coronapandemin visar hur viktigt internationellt samarbete är. Låt oss dra lärdomar av det och inspireras till kärnvapennedrustning och klimatarbete.

Sverige bör också i årets förhandlingar av Icke Spridningsavtalet (NPT), när de nu blir av, använda coronapandemin som en varningsklocka för att få kärnvapennationerna att infria avtalets 6:e paragraf att avrusta in good faith. Den sista epidemin måste undvikas.

 

Gösta Alfvén, läkare, docent och suppleant i Svenska Läkare mot Kärnvapens styrelse