Yvonne Hagberg, Foto Johan P. Hammarstrand, Nina Björby Foto Patrik Tärdgårdh, Åsa Kratz Foto Erik Unnderdal

Konst och bildning är demokratins viktigaste grundstenar. Nu behöver vi höra vad riksdagspartierna vill med kulturpolitiken, skriver tre företrädare för Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.

Idag onsdag inviger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Folk och Kultur – ett kulturpolitiskt konvent i Munktellstaden i Eskilstuna.

Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd bjuder tillsammans med 150 andra arrangörer in till ett rikt och brett programutbud under fyra dagar, den 7 – 10 februari.

Folk och Kultur byggs upp av deltagarna. Här ska den regionala och lokala kulturen få ta plats i ett nationellt och även internationellt sammanhang.

Och det är ett vibrerande samtal som startar. Tillsammans skapar vi en mötesplats över sektorsgränser, där konsten och kulturen är grunden. Här diskuteras viktiga framtidsfrågor och vi formulerar gemensamt strategier för samhällets utveckling.

Vi har stor kunskap om livsvillkoren för medborgare utanför storstadsregioner. Så växer våra utställningar och repertoar fram.

Vi bygger långsiktiga relationer i våra regioner till skolan, ideella krafter, det fria kulturlivet, vi samverkar med akademin och näringslivet och skapar en attraktionskraft i de områden där vi verkar.

Vi har stor kunskap om livsvillkoren för medborgare utanför storstadsregioner. Utifrån den erfarenheten växer våra utställningar och repertoar fram.

Våra idéer, berättelser och föreställningar skapas ofta i dialog med vår publik. Viktiga röster och berättelser från landsbygden ges plats i en konstnärlig kontext.

Sverige har på många sätt ett fantastiskt kulturliv, vi svenskar är delaktiga, medskapande och aktiva kulturkonsumenter.

Vi har en kulturpolitik som är unik i Europa, medan andra länder skär ner i sina kulturbudgetar ökar Sverige sin.

De nationella kulturpolitiska målen bådar gott på både individuell- och samhällsnivå. Men bara för att vi har många starka berättelser och goda erfarenheter inom kulturens område är framtiden långt från given.

Under Folk och Kultur vill vi öppna en dialog med samtliga riksdagspartier – vart leder er kulturpolitik? Hur vill partierna att svenskt kulturliv ska se ut om 20 år?

Här är några viktiga framtidsfrågor:

  • Konsten och bildningen är demokratins viktigaste grundstenar. Ska det gälla alla?

Idag är tillgången och möjligheten att uppleva professionell konst och kultur mycket ojämnt fördelad över landet.

  • Vems är ansvaret? Hur kan vi förändra det?
  • Vilket långsiktigt ansvar är nationell, regional och lokal kulturpolitisk nivå beredda att ta för ett dynamiskt, utmanande och obundet kulturliv i hela Sverige?

Vi behöver en politik där alla får möjlighet att delta i kulturlivet och där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet präglar samhällets utveckling.  Formuleringar om kulturens värde behöver bli mer än vackra ord under en valrörelse.

Vi vill se en aktiv kulturpolitik, mer resurser och mer kunskap om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Konsten behövs överallt, inte bara som ett tryggt och gemensamt rum för barn, unga och vuxna att tänka och fantisera fritt i, utan också som en motkraft mot rasismen och det allt hårdnande samhälle vi lever i. Vi ska kunna se oss själva i andra.

Konsten spelar en viktig roll för gemenskapande, där utforskande och kreativa processer är en viktig del. Dess rum behövs som fria arenor för diskussioner om vilket samhälle vi vill ha. Den ställer frågor om vad det är att vara människa.

Sverige behöver ett kulturlyft. Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd – vi som arrangerar Folk och Kultur tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Vi vill se en aktiv kulturpolitik, mer resurser och mer kunskap om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen.

En satsning som stärker ett livskraftigt kulturliv stärker utvecklingen av samhället, demokratin, mångfalden, välfärden och tryggheten.

Vi hoppas att Folk och Kultur kan bidra till det samtalet såväl som till kommande valrörelse.

Yvonne Hagberg (S) ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd

Nina Björby (S) ordförande Regional Musik i Sverige

Åsa Kratz (S) ordförande Länsteatrarna i Sverige