Milla Järvelin och Hanna Kretz

debatt Trots Stockholms starka ekonomi saknas både personal och platser i förlossningsvården. Nu kräver vi att Region Stockholm slutar experimentera med vården på ett sätt som går ut över våra kroppar, skriver Milla Järvelin och Hanna Kretz från Avantgarde unga S-kvinnor.

Förlossningsskador är vanligt, särskilt bland kvinnor som föder sitt första barn. Att föda i Stockholm innebär också en ökad risk, här har andelen allvarliga skador länge varit högre än i andra delar av landet. En tredje riskfaktor har nu visat sig vara hur många andra som behöver föda samtidigt som du.

En ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar nämligen att en av de vanligaste orsakerna till att födande kvinnor drabbas av skador som hade kunnat undvikas är hög arbetsbelastning på förlossningen. Barnmorskeförbundet bekräftar IVOs rapport. Sedan flera år tillbaka har de larmat om att vårdskadorna ökar när förlossningsavdelningarna är underbemannade.

Fler anställda inom förlossningsvården skulle alltså förhindra att kvinnor skadas i onödan. Det kan låta som ett ganska enkelt och självklart problem att lösa. Men i Region Stockholm kommer man inte agera. Anna Starbrink (L) som är ansvarig politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor svarar att det inte finns pengar till att anställa fler, men att arbetsbelastningen förmodligen kommer minska när antalet förlossningar blir färre.

Anna Starbrinks svar är ett svek, både mot den pressade vårdpersonalen och mot alla de kvinnor i Stockholm som väntar på att vattnet ska gå de närmaste veckorna.

Förmodligen blir det alltså bättre om ett tag. Inte på grund av politiska beslut som skapar bättre förutsättningar för barnmorskorna att arbeta säkert, utan för att antalet förlossningar väntas gå ner ett tag. Tills dess är det alltså bara för Stockholms gravida kvinnor att bita ihop och hoppas att just deras förlossning inte tajmar in den värsta arbetstoppen.

Anna Starbrinks svar är ett svek, både mot den pressade vårdpersonalen och mot alla de kvinnor i Stockholm som väntar på att vattnet ska gå de närmaste veckorna. Starbrinks svar avslöjar också att styret i regionen inte heller har några tankar på att öka säkerheten i förlossningsvården på längre sikt. För vad är planen när antalet förlossningar går upp igen?

I Region Stockholm har den moderatledda majoriteten styrt i 14 år med ekonomiska förutsättningar som många andra regioner bara kan drömma om. Befolkningen är relativt rik och frisk och skatteintäkterna höga. Dessutom fick regionen i år ett tillskott till just förlossningsvården på drygt 214 miljoner kronor. Pengarna ingår i den S-ledda regeringens satsning för att bland annat stärka bemanningen och förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården.

Men trots Stockholms överlägset starka ekonomi saknas både personal och platser i förlossningsvården sedan många år tillbaka. Medan konsulter och nya sjukhus gärna får kosta pengar, tvingas Stockholms kvinnor betala för M-styrets politiska prioriteringar med sin egen hälsa.

Vi är en förening som består av unga kvinnor i Stockholm. Många av oss kommer själva behöva uppleva den bristande förlossningsvården de närmaste åren. Nu kräver vi att M-styret i Region Stockholm slutar experimentera med vården på ett sätt som går ut över våra kroppar. I Sveriges rikaste region ska ingen kvinna behöva känna oro över att föda barn. Här måste patientsäkerheten kunna garanteras, även när arbetsbelastningen är hög.

 

Milla Järvelin, vice ordförande Avantgarde unga S-kvinnor
Hanna Kretz,
styrelseledamot Avantgarde unga S-kvinnor