Emilia Bjuggren, Mattias Vepsä

DEBATT Att ge fler barn och ungdomar möjlighet till kultur tidigt ökar jämlikheten och gör fler delaktiga i samhället. Klassbakgrund ska inte avgöra vem som får chans att gå Kulturskolan, skriver Emilia Bjuggren kulturborgarråd (S) och Mattias Vepsä riksdagsledamot (S).

Kultur kan vara många olika saker. Att läsa, spela ett instrument, delta i en teateruppsättning, sjunga eller bara att få luta sig tillbaka för att se en film en fredag – allt är kultur.

Idag är kulturupplevelser och deltagandet i olika kulturverksamheter ojämlikt fördelat i vårt samhälle. En aktiv kulturpolitik handlar lika mycket om att ge proffsen goda villkor och förutsättningar som att öka möjligheten för alla barn att komma i kontakt med och delta i kulturlivet.

Klassbakgrund ska inte avgöra, och därför sätter vi satsningar på mer kultur för barn före skattesänkningar.

Vi lever i ett samhälle där många fått det ekonomiskt bättre men där skillnader i socialt och kulturellt kapital fortsatt är stora. Detta i en tid då dessa kapital är så viktiga för människors möjlighet till ett bra liv.

Kulturskolan är en verksamhet som möjliggör barns och ungdomars eget kulturutövande. Vi Socialdemokrater vill att den möjligheten ska komma fler till del. I alla delar av landet och i alla delar av vår stad. Att ge fler barn och ungdomar möjlighet till kultur tidigt ökar jämlikheten och gör fler delaktiga i samhället.

Moderaterna föreslår konsekvent att satsningarna från den Socialdemokratiskt ledda majoriteten ska dras tillbaka och att avgifterna för Kulturskolan ska höjas.

Under Socialdemokratisk ledning har vi både i Stockholms stad och nationellt satsat stort på Kulturskolan och resultatet är tydligt. 2017 slog vi rekord i deltagarantalet i Stockholms stad, både gällande avgiftsbelagd och avgiftsfri Kulturskoleverksamhet.

Här finns en tydlig politisk skiljelinje.

Under den moderatledda alliansens tid 2006-2014 stängdes istället många unga stockholmare ute från Kulturskolan genom höga avgifter och ett segregerande utbud.

En politik de står fast vid. Moderaterna föreslår konsekvent att satsningarna från den Socialdemokratiskt ledda majoriteten ska dras tillbaka och att avgifterna för Kulturskolan ska höjas. En borgerlig kulturpolitik innebär ett fattigare kulturliv, enbart tillgängligt för dem som kan betala.

Politik gör skillnad. Vi har fört en aktiv kulturpolitik som utgår från geografisk närhet, sänkta ekonomiska trösklar och ett breddat utbud. Vi har etablerat nya lokaler för Kulturskolan i fler stadsdelar.

Vi har kraftigt sänkt avgifterna till Kulturskolan, en sänkning med upp till 70 procent på enskilda kurser. Vi har ökat utbudet och breddat tilltalet för att nå fler barn och ungdomar. Idag kan du välja om du vill gå en lång traditionell terminskurs eller kanske snarare ta del av kortare lovverksamhet eller en prova-på kurs. Parallellt har de avgiftsfria verksamheterna utvecklats och utökats.

Nationellt ska riksdagen i vår fatta ett beslut om en nationell strategi för den kommunala Kulturskolan med ett nytt mål för den statliga Kulturskolepolitiken. Strategin slår bland annat fast att politiken vill öka tillgängligheten, kvaliteten, utbudet och jämlikheten i Kulturskolan över hela landet.

För att nå målet satsar regeringen 100 miljoner kronor årligen, detta stöd omformas till ett utvecklingsbidrag med syfte att öka tillgängligheten för alla barn, sänka avgifterna och möjliggöra kvalitetshöjande insatser.

Vi menar att det är bra att alla kommuner, inte bara de rika, tar sitt ansvar för att låta fler barn och unga delta i Kulturskolans verksamhet.

Moderaterna föreslår konsekvent att satsningarna från den Socialdemokratiskt ledda majoriteten ska dras tillbaka och att avgifterna för Kulturskolan ska höjas. Kulturen formar samhället lika mycket som den speglar det, och i detta måste alla ges chans att delta

 Vår möjlighet att ta del av kvalitativ konst och kultur får inte avgöras av din inkomst, bostadsadress eller utbildningsnivå. Vi vill skapa en Kulturskola angelägen och tillgänglig för alla och, därför måste en aktiv kulturpolitik sättas före stora skattesänkningar.

Emilia Bjuggren är kulturborgarråd Stockholm (S).

Mattias Vepsä är riksdagsledamot Stockholm, Kulturutskottet (S).