Arbetskraftsinvandringen är nästa stora skojar- och traffickingbransch säger en företrädare för gränspolisen i ett reportage i Dagens Nyheter i förra veckan. Detta sedan det visat sig att svenska arbetstillstånd säljs för 30 000 kronor och uppåt av oseriösa arbetsgivare.

Lagen tillkom för inte fullt två år sedan eftersom Sverige behöver fler civilingenjörer, arkitekter, sjuksköterskor och företagsekonomer. Och en och annan sådan har kommit hit. Men framförallt är det sophämtare från Armenien, städerskor från Vitryssland och restaurangdiskare från Georgien som köpt sig arbetstillstånd. Utfattiga människor, som lockats hit under falska förespeglingar och som är rättslösa. Stockholms innerstad har fått sitt eget bärplockarproblem.

”Vi tar det här på stort allvar, det är oroande uppgifter” förklarade häromdagen migrationsminister Tobias Billström (M). Men han spelar teater. Allt det som nu har hänt visste han kunde hända. Billström körde över de tunga remissinstanser som varnade för att arbetstillstånden är kopplade till en bestämd arbetsgivare – något som ger denne all makt och öppnar för godtycke. De som råkar illa ut vågar därför inte tala med medierna eller facket – för då riskerar de att skickas hem.

I pappren står att löner och arbetsvillkor ska vara i nivå med kollektivavtalen, men många har inte ens hälften av det och samtidigt 10–12 timmars arbetsdag. Nu skyller Billström fräckt ifrån sig, kritiserar facket för att ha en alltför dålig kontroll av ansökningarna, trots att han vet att fackförbunden i den nya lagen fråntogs allt verkligt inflytande.

Det djupt allvarliga i handeln med arbetstillstånd till fattiga från Östeuropa är att Billström komprometterar alla oss som är positiva till migration. Vi som uppskattat att den nya lagen till exempel gör att asylsökande lättare hamnar i arbete och att papperslösa tagit ett litet steg in i värmen.

Man måste kunna vara för arbetskraftsinvandring, men mot de kryphål för oseriösa företag som Billström lätt hade kunnat täppa till. När Sverigedemokraterna talat om risker för lönedumpning med arbetskraftsinvandring har de inget förstått. Lönedumpning beror inte på varifrån folk kommer eller deras hudfärg, utan är ett resultat av hur svag eller stark förhandlingsposition den enskilde har.

Man kan säga att Billström genom att göra många migranter rättslösa också serverat Sverigedemokraterna nya röster på ett silverfat. Att Miljöpartiet medverkade till att driva igenom lagen 2008, kan bara tillskrivas den djupa okunnighet som finns i detta parti om hur brutala delar av den svenska arbetsmarknaden är just nu.