Ett parti kan tillåta nästan vilka åsikter som helst, men inte att man är med i ett annat parti.

Sara Skyttedals nya parti Folklistan har lanserats med buller och bång, och inför dess bildande gick det massor av rykten om att Jan Emanuel Johansson skulle vara en av grundarna. Detta har senare förnekats av Jan Emanuel som bland annat sagt att alla skulle få veta direkt om han valde att starta ett nytt parti.

Eller?

Nu visar en granskning som tidningen Flamman gjort att Jan Emanuel var med när Folklistan bildades formellt den 25 februari, bara några dagar efter att Sara Skyttedal lämnat Kristdemokraterna.

Han blev till och med utsedd till firmatecknare för partiet.

Jag vet inte hur Folklistans medlemsregister ser ut. Kanske har de inga formella medlemmar? Eller så har de inte sjösatt den sortens organisation än. Men med 40 år av föreningsliv i ryggen vet jag att mycket högre upp i en organisation än att bli firmatecknare går knappt att komma.

Hans roll i debatten bygger helt på att han kallar sig socialdemokrat

Sånt blir kassörer och ordföranden. Kanske någon ytterligare funktion.

Så om Flammans uppgifter stämmer är Jan Emanuel alltså med i partiet.

Det reser nästa fråga: när ska han uteslutas ur Socialdemokraterna?

Jan Emanuel har på senare år byggt en stark politisk profil som en socialdemokrat som i sin politiska hållning lutar väldigt starkt åt Sverigedemokraterna. Både i bok- och artikelform har han lanserat idén att Socialdemokraterna svikit arbetarklassen när den varit för mjuk mot brottslingar, släppt in för många invandrare och rent allmänt varit för släpphänt. Det är ju ingen unik ståndpunkt. De fraserna kan Jimmie Åkesson och Ebba Busch rabbla i sömnen vid vilken tid som helst på dygnet. Sara Skyttedal har det antagligen målat i självlysande skrift på väggen hemma.

Att just Jan Emanuel varit intressant för de bredare medierna har handlat om att han fortfarande kallat sig socialdemokrat.

Och så länge man inte blir medlem i ett annat parti kan i princip vem som helst säga att denne är socialdemokrat. Spännvidden är och bör vara stor. Däremot har S, liksom alla andra partier, varit stenhårda mot de som organiserat sig i en konkurrerande organisation.

Om Jan Emanuel är medlem i Socialdemokraterna är det nu därför otänkbart att hans steg till Folklistan leder till något annat än uteslutning.