Veronica Magnusson, , Tobias Baudin, Sineva Ribeiro, , Heike Erkers, Janne Rudén, Britta Lejon,

Att bryta det tabu som finns och tala om mens på samma sätt som vi talar om andra hinder och förtryck är en facklig uppgift. Det skriver sex svenska förbundsordföranden, som nu lyfter frågan till den globala fackliga organisationen för offentliga tjänster.

Menstruation är inte någon liten fråga som bara angår kvinnor. Det är en fråga på liv och död för en stor del av världens befolkning.

På många håll pekas personer som menstruerar ut som orena och nekas rätten till arbete under de dagar blödningen pågår. Mens är också i högsta grad en fråga om hälsa.

Uppemot 88 procent av personer med mens har inte tillgång till kommersiella mensskydd. När toaletter och rent vatten saknas hotar svamp, infektioner och sterilitet. Men också ökad fattigdom när möjligheterna till egen försörjning minskar.

Trots alarmerande uppgifter är det många som inte vill ta i ordet menstruation med tång. Hur kontroversiell frågan är visar en webbundersökning gjord av International Women´s Health Coalition.

Av studien framgår att det finns minst 5 000 olika uttryck i olika språk som används för att slippa använda ordet ”menstruation”. 248 av dem är på engelska, och hela 88 stycken är på svenska.

Att göra något onämnbart är ett sätt att skuldbelägga och att upprätthålla ojämlika strukturer. Det kan vi inte acceptera. Det är hög tid att mota förlegade föreställningar i grind och söka lösningar.

Att blunda för utmaningarna vore ett svek mot menstruerande personer världen över. Det är därför en politisk handling – och en facklig uppgift – att tala om just mens.

Vi ser det som vår uppgift att bryta det tabu som finns och fokusera på alla människors rätt till god hälsa och lika livschanser.

Inom fackföreningsrörelsen måste vi våga tala om problemen med mens – på samma sätt som vi talar om andra hinder och förtryck.

Det finns minst 5 000 olika uttryck i olika språk som används för att slippa använda ordet »menstruation«

Vi som undertecknar denna artikel är medlemmar i Public Services International – den globala fackliga federationen för offentliga tjänster (PSI). Inför PSI:s kongress i höst har vi tillsammans med övriga nordiska fack inom denna sektor skrivit en motion för att lyfta frågan till en global nivå.

Som ett första steg vill vi låta utreda vilka problem och behov som finns i de sektorer där vi och våra systerförbund verkar. Därefter vill vi föreslå och verka för de lösningar som behövs – dessa lösningar kan vara alltifrån ändringar i regler och arbetsorganisation till ett djupare arbete med att sprida kunskap för att förändra attityder och strukturer.

Ingen ska behöva nedvärderas, kränkas eller riskera sin hälsa för att den menstruerar.

Så länge som menstruation leder till ojämlika förutsättningar för skolgång och i arbetslivet, så länge som bristande arbetsmiljö och arbetsorganisation innebär hälsorisker för den som menstruerar, så kommer menstruation att vara en facklig fråga för oss.

Vi menar att alla ska ha samma möjligheter att delta i en aktiv skolgång och vara verksamma i arbetslivet. Då måste frågan om mens upp på dagordningen.

Den får inte blockeras av förlegade föreställningar om en månatlig blödning. Det är vår uppgift som fackförbund att utreda och ringa in de problem som finns och lägga kraft på att lösa dem.

Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Britta Lejon, förbundsordförande, Fackförbundet ST

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision

Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet

Janne Rudén, förbundsordförande, Seko