Bild: stock.XCHNG

Nu hårdnar tonen från politiskt håll mot det globala finanskapitalet. Nyligen kallade Tysklands president Horst Köhler finansmarknaden för ett "monster". Och för snart en vecka sedan publicerade fjorton politiska veteraner, bl a Jacques Delors, Helmut Schmidt, Lionel Jospin,  Paul Nyrup Rasmussen, och från Sverige Göran Persson och Pär Nuder, en ovanligt frän gemensam artikel i Le Monde.

Rubriken var "Galet kapital ska inte styra oss". Det nya i artikeln är just det, att de fjorton politikerna beskriver finansmarknaden som en maktfaktor. De påpekar att det globala finanskapitalet är 15 gånger större än jordens länders samlade BNP, och instämmer med dem som kallat de nya finansiella instrument, som kommit på senare år, för "massförstörelsevapen".

Den politiska "veteranklubben" påpekar syrligt i sin artikel att den finanskris vi haft det senaste året inte är någon tillfällig olyckshändelse, utan bara en i raden, vilket visar att marknaden är oförmögen till självreglering. I artikeln i Le Monde hävdar de att det mesta av det globala kapitalet är "fiktivt" och att bara små smulor går till att förbättra mänsklighetens villkor eller till att skona miljön. Författarna klandrar att finansiell spekulation i knappa råvaror som vete, vatten och olja gör att miljontals människor nu far illa.

"Om allting är till salu, faller den sociala sammanhållningen sönder och systemet kollapsar", skriver de, och varnar för att växande inkomstklyftor eldar på ekonomisk nationalism och populism.

Om de 14 veteranernas analys av läget är uppfriskande klartext, så är de konkreta förslagen vagare. En europeisk politikerkommission bör tillsättas. Den ska göra en fördjupad analys av hur finansindustrin påverkar samhället, lägga förslag om ökad insyn och bättre reserver i alla kreditinstitut och reformera bonusystemen. EU ska sedan ta initiativet till ett global finansiell konferens, är de fjortons tanke.

Le Monde-artikeln är ett exempel på den viktiga debatt om finansmarknaderna, som pågår ute i Europa, men som spekulanternas doa-doa-kör, de svenska ekonomijournalisterna, medvetet förtiger.

För ett tag sedan förklarade några av dem att finanskrisen nu var över. Men knappast i USA.  I måndags sänktes kreditbetygen för Morgan Stanley, Merrill Lynch och Lehman Brothers.  Och i går varnande finansmannen Georg Soros för att spekulationerna i olja, som fördubblat priset på ett år, kan sluta i en börskrasch.  

Det är en illusion att tro att vi kan stå utanför en global ekonomi. Så var är debatten?