Nils Dahlgren, SSU Uppland

debatt Det är orimligt att ett enskilt lands regering ska kunna blockera nödvändiga åtgärder för att rädda världens största regnskog. Världen måste visa att det inte går att vänta på Bolsonaro för att rädda klimatet, skriver Nils Dahlgren.

Jordens lungor brinner. I sommar har Amazonas, regnskogen som står för en femtedel av världens koldioxidupptagning, härjats av tusentals bränder. När man ser helikopterbilderna över förstörelsen är det svårt att inte känna oro inför hur klimatkrisen hotar vår framtid. Bränderna är dock inte enbart resultatet av ett varmare klimat. Bakom katastrofen står oansvariga och skadliga beslut tagna av Brasiliens president Jair Bolsonaro. Brasilien måste ställas till svar för detta.

Bränderna i Amazonas bedöms av experter vara en konsekvens av skövling och girighet för att utöka odlings- och betesmarker. Sedan årsskiftet har Brasilien under Jair Bolsonaro skurit ner på miljöbudgeten och uppmuntrat till ökad exploatering. Han har heller inte lyft ett finger för att släcka bränderna, förrän nu när omvärlden pressar honom. Istället skyller han på miljöaktivister.

Länder som medvetet och med kraft sätter klimat och miljö åt sidan riskerar hela mänskligheten. Det bör därför också vara grund för sanktioner.

Det krävs en radikal förändring för att bromsa klimatkrisen. Att äta mer vegetariskt, sopsortera och cykla till jobbet i all ära. Men när politiker fattar oansvariga beslut så blir våra individuella ansträngningar förgäves. Om beslutsfattare fortsätter sätta vinstintresse och marknadskrafter före klimatet kommer vi snarare behöva diskutera vad vi ska göra när det är försent, när städer står i havet, och då är det betydligt mer radikala livsstilsförändringar som vi kommer behöva tvingas till. Här måste politiken ta tydligt ansvar och våga göra det som krävs innan det är för sent.

Flera länder i EU har dragit tillbaka satsningar i Brasilien och öppnat upp för att ställa hårda miljökrav i förhandlingarna kring frihandelsavtalet Mercosur. Det är bra, men det krävs mer. Särskilt nu efter att Bolsonaro i måndags nonchalant viftat bort G7-ländernas erbjudande om ekonomiskt stöd för att hjälpa till med att bekämpa bränderna.

EU använder sig av sanktioner mot länder som på olika sätt bryter mot mänskliga rättigheter. Länder som medvetet och med kraft sätter klimat och miljö åt sidan riskerar hela mänskligheten. Det bör därför också vara grund för sanktioner. SSU Uppland vill därför att Sverige driver på för att EU, givet att Bolsonaro inte ändrar den politiska riktningen, inför sanktioner mot Brasilien.

I mars i år sa Bolsonaro att Brasilien inte är skyldiga världen något när det kommer till deras miljöskydd. Det är både arrogant och felaktigt. Amazonas regnskog är hela världens angelägenhet. Det är orimligt att ett enskilt lands regering ska kunna blockera nödvändiga åtgärder för att rädda världens största regnskog. EU och resten av världens maktfaktorer måste kavla upp ärmarna och visa att det inte finns tid till att vänta på en miljöbovs passivitet för att rädda klimatet.

Nils Dahlgren
ordförande SSU Uppland