Josefin Lind Foto Thea Mjelstad Beatrice Fihn, Foto: ICAN webb,,Malin Nilsson Foto: Mimika Kirgios.

Nobels fredspris Kärnvapen är det yttersta patriarkala maktmedlet. Därför är det särskilt glädjande att fredspriset i år går till det civila samhällets arbete för kärnvapennedrustning där kvinnor lett kampen, skriver tre företrädare för årets fredspristagare ICAN.

I år går Nobels fredspris till den globala kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN.

Kampanjen prisas för sitt arbete med att synliggöra kärnvapnens humanitära konsekvenser och för sin avgörande roll i antagandet av FN:s kärnvapenförbud tidigare i år.

Priset kommer att tas emot av kampanjens internationella chef Beatrice Fihn, som representerar ICAN:s 468 organisationer, och kärnvapenöverlevaren Setsuko Thurlow.

Årets övriga Nobelpristagare är uteslutande män, liksom året innan. En historisk tillbakablick visar att endast 5 procent av alla Nobelpristagare varit kvinnor. Därför är det särskilt roligt att årets pris uppmärksammar civilsamhällets arbete.

Årets övriga Nobelpristagare är uteslutande män, liksom året innan.

Eftersom kvinnor sällan haft samma tillgång till den officiella makten som män, har civilsamhället erbjudit en arena att organisera sig och utöva sina politiska rättigheter.

Kärnvapenfrågan är inget undantag – kvinnor och kvinnoorganisationer har spelat en central roll i arbetet för att förbjuda dessa massförstörelsevapen.

Kärnvapen är starkt kopplade till idéer om maskulinitet och makt. Det märks inte minst när man börjar tala om nedrustning.

När Barack Obama höll tal om en kärnvapenfri värld anklagades han för att »kastrera« nationen och efter indiska kärnvapentester 1998 förklarade en hindunationalistisk ledare; »we had to prove that we are not eunuchs«.  Blixkommissionens rapport från 2006 menar att dessa idéer utgör ett påtagligt hinder för nedrustning och därför måste utmanas.

Det är detta som ICAN har lyckats med. Genom att vända diskussionen om kärnvapen som ett maktredskap till en diskussion om vad dessa vapen faktisk är; vapen som urskillningslöst har möjlighet att förinta hundratusentals civila.

När man sätter fokus på människor står det klart att kärnvapen aldrig kan skapa säkerhet.

Vi som driver den här kampanjen, i Sverige och globalt, anklagas ofta för att vara naiva och idealistiska. Trots att expertisen inom civilsamhället varit central för att åstadkomma detta historiska avtal möts vi av förminskande och förlöjliganden, ofta med en sexistisk underton.

 Trots att expertisen inom civilsamhället varit central för att åstadkomma detta historiska avtal möts vi av förminskande och förlöjliganden, ofta med en sexistisk underton.

I media uttalar sig personer med liten kunskap om internationella nedrustningsprocesser självsäkert om förbudets verkningslöshet. Alarmistiskt utmålar de konsekvenserna för svenska försvarssamarbeten som katastrofala utan att behöva redogöra för hur.

I Sverige har en utredning tillsatts för att undersöka om det föreligger några hinder för Sverige att signera och ratificera avtalet.

Vi utgår från att utredningen, i linje med Sveriges förespråkande av jämställdhet och mänsklig säkerhet, kommer att ta tillvara på den kunskap och decennier långa erfarenhet som finns i civilsamhället och inte enbart förlita sig på analyser från stater och myndigheter.

På så sätt kan vi börja bryta de patriarkala strukturer som ger kärnvapenstaterna tolkningsföreträde när det kommer till global säkerhet.

Beatrice Fihn är chef International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN

Malin Nilsson är generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Josefin Lind, är generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska Läkare mot Kärnvapen driver ICAN i Sverige.

Läs också Thomas Hammarberg Fredspriset underkänner terrorbalansens dominans.