Anna Danielsson Öberg. Foto: Jenny Lindahl

Fredagskrönika Det kommande året blir avgörande för framtidens anställningsskydd. Antingen genom förslag från den nytillsatta LAS-utredningen eller via parterna på arbetsmarknaden. Att facken är pressade och oerhört irriterade är uppenbart, skriver Anna Danielsson Öberg.

Utredaren har fyra deluppdrag. Det första handlar om att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, utökas till att bli fler än de två undantag som arbetsgivarna kan göra idag i företag med förre än tio anställda. Hur många undantag de fyra partierna bakom Januariavtalet tänkt sig i framtiden sägs inte. Men det ska vara en tydlig ökning eftersom det påverkar företagens behov av flexibilitet, enligt direktiven. Den här tilltron till att fler undantag innebär viktiga och nödvändiga förbättringar för företagen delas dock inte av parterna.

Budskapet från Svenskt Näringsliv är visserligen att möjligheten att göra undantag från turordningen är positivt, men det handlar samtidigt om en liten del av de förändringsbehov som är nödvändiga. En alltför stark fokusering på turordningen riskerar dessutom att skymma sikten för behovet av en mer omfattande reformering av LAS, enligt arbetsgivarna.

TCO och Saco är mycket kritiska till att turordningsreglerna ska ändras och konstaterar att de föreslagna förändringarna helt enkelt inte behövs och är helt fel väg att gå. Beskeden från LO-ledningen är också beskt och kritiskt. I onsdags, när rapporterna kom från olika första maj demonstrationer, var det också uppenbart att kritiken är skarp i medlemsleden.

Frågan är vad som händer nu. Utredaren, Gudmund Toijer, har minst sagt mycket att göra det kommande året. Förutom uppluckrad turordning ska han också lägga en rad andra förslag. Det handlar bland annat om hur arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling ska stärkas och hur mindre företag ska få minskade kostnader vid uppsägning. Om ett år, sista maj 2020 ska förslag presenteras. Parallellt med utredningens arbete ska fack och arbetsgivare förhandla om arbetsrätten.

Vad händer om parterna tonar ner turordningen och istället lägger fokus på andra frågor?

Det är förhandlingar som blir komplicerade. LAS, anställningsskydd och kompetensutveckling har varit på förhandlingsbordet många gånger, men varje försök har misslyckats. Moroten för parterna den här gången är att en överenskommelse kan förhindra att förslagen (som ingen vet hur de ser ut) i utredningen förverkligas. I januariavtalet formulerar de fyra partierna det hela så här: ”Om parterna når en överenskommelse om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse.”

Frågan är vad det betyder. Flexibilitet för vem och hur?

Och vad händer om parterna tonar ner turordningen och istället lägger fokus på andra frågor? Kan partierna bakom januariavtalet leva med det? En annan oklarhet är vad som händer om förhandlingar pågår men inte är avslutade när utredningen ska presenteras. Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke har till exempel varnat för att den tid utredningen och parterna har på sig är väldigt kort.

Att facken är pressade och oerhört irriterade över många av förslagen i utredningen är uppenbart. Men svårast är det för LO och LO-ledningen. Bland förbundens medlemmar brukar anställningstrygghet lyftas fram som en av de viktigaste frågorna som facket ska kämpa för. Nu kan tryggheten försämras – delvis med stöd av en socialdemokratisk regering. Det är visserligen inte första gången det sker.
1996 föreslog en socialdemokratisk regering med stöd av Centerpartiet att arbetsrätten och a-kassan skulle försämras. Då pågick inte några förhandlingar mellan parterna, däremot LO-kongressen. Ledningen beslöt att avbryta kongressen och kongressombuden gick ut och demonstrerade mot förslagen och den socialdemokratiska regeringen. Budskapet var att allt skulle göras för att förhindra att förslagen genomfördes, eller som dåvarande LO-ordförande Bertil Jonsson uttryckte saken ”Vi står i vägen”. Demonstrationen hade effekt – förslagen förverkligades inte.

Hur dagens LO-ledning ska hantera det kommande året återstår att se.

Anna Danielsson Öberg är författare och frilansjournalist med lång erfarenhet av arbetsmarknadsbevakning.