Debatten om invandring och tiggeri visar på en farlig vilsenhet inom väsentliga delar av borgerligheten.

Utförsbacken har varit brant på en rad borgerliga ledarsidor under våren och sommaren. På några månader har vi fått vänja oss vid skribenter som på fullt allvar påstår sådant som att svenskar förväntas ”förneka att vi själva finns”, att det är rimligt med tiggeriförbud och att rasistiska Nyheter Idag skulle vara en trovärdig nyhetskälla.

Lägg därtill politiska symbolförslag om att IS-krigare ska kunna dömas för landsförräderi, tillfälliga uppehållstillstånd och skärpta regler för anhöriginvandring. Förslag som mest andas av desperat flirt med väljare som gått över till SD.

Och inte att förglömma ett antal högerdebattörers litanior om att någon debatt om invandring och integration inte existerar (trots att det är det enda som debatten handlar om), liksom att svenska politiker paralyserats av invandringsfrågan (politiska förslag till trots).

I övrigt tycks samma höger oförmögen att lägga fram politiska förslag eller forma en politisk debatt som på något sätt sätter avtryck. Det är en sällan skådat defensiv höger. När de borgerliga partierna skulle behöva det som mest får den politiska idéutvecklingen stå tillbaka.

Det är allvarligt av flera skäl.

En fråga att ställa sig är vad innebörden blir av att man på borgerliga ledarsidor skriver upprörda spaltmeter om att SD-kampanjen revs ned, men inte ett ord om hur EU-migranter blir beskjutna och deras tält sätts i brand. I sak var det kontraproduktivt att riva ner den stötande kampanjen – det fråntar ansvaret från SL och den politiska ledningen i landstinget. Men när utsatta människor allt mer systematiskt attackeras borde det väcka minst samma starka reaktion.

I en läsvärd forskningsartikel som undersöker attentat mot asylsökande och migranter kopplat till mediebevakning i Tyskland under 1990-talet framkommer hur våldet har en tendens att öka när media skriver om invandring i mer negativa termer. På motsatt sätt minskar våldet när media låter kritiska ställningstaganden ta plats om den radikala högern.

Någon liknande svensk studie har inte stått att finna. Men det är forskning värd att efterlysa. Risken för att attackerna för med sig en smittoeffekt har dock lyfts fram av kriminologiprofessor Eva Tiby. Bara misstanken den nuvarande politiska debatten kan spela en roll i ett växande antal hatbrott är allvarlig nog för att undersöka saken vidare.

Också ur ett bredare politiskt perspektiv riskerar högerns fixering vid invandringspolitiken att få långtgående konsekvenser. En pressad borgerlighet på innehållsmässig reträtt kan göra ett redan ansträngt parlamentariskt läge än mer instabilt.

I den omvälvning som borgerligheten genomgår finns också en mer konstruktiv diskussion. Alex Voronov på Eskilstuna-Kuriren som under den gångna helgen skrev om invandringsdebattens kodspråk är ett av dessa exempel. Det är en liberal debatt som förhoppningsvis fortsätter att föras.

För vänstern i allmänhet och regeringen i synnerhet är det en utveckling som förpliktigar. Höstens förslag kommer att vara avgörande för hur det politiska landskapet formas under en lång tid framöver.

Det behövs politisk konflikt om allt det som tilläts bli eftersatt under alliansåren; jobben, bostäderna, järnvägen och miljöpolitiken för att nämna några områden. Regeringen måste också visa att man klarar att hålla i och driva fram en stark opinion för sina idéer – samtidigt som man förmår bygga en långsiktig vision för en trygg och sammanhållen välfärdsstat.

Ett år av politiskt kaos har snart passerat. Men om vi inte anstränger oss riskerar också den stundande hösten att bli mycket rörig.

PS. Dagens Arena är nu tillbaka efter sommarledigheten. Den första veckan kommer dock ägnas mycket åt planering och det blir inte lika många intressanta artiklar som vanligt. Däremot tar vi gärna emot tips på vad ni tycker att vi borde granska under hösten, så skicka gärna ett mejl.