Det är bra att du gjort slut med 1990-talet, Magdalena Andersson. Men för att bli återvald på 2010-talet krävs mer än så.

I veckan lämnade Magdalena Andersson äntligen 1990-talet bakom sig. Regeringen vill nu ersätta överskottsmålet i de offentliga finanserna med ett balansmål.

Beskedet är välkommet men för inte med sig nya pengar för investeringar de närmaste åren. Först när statens budget i sig når balans kommer effekten av den ändrade målsättningen. Och det kommer att dröja.

Samtidigt saknas bostäder och en välfungerande infrastruktur här och nu. Arbetslösheten ligger kvar på historiskt höga åtta procent. Och revorna i välfärden som den borgerliga regeringen lämnat efter sig är skrämmande djupa.

Att lämna dem öppna vore oförlåtligt.

Planerna på ett balansmål får inte bli en frisedel för finansministern.

Vad regeringen borde göra är att lånefinansiera investeringar i bostäder och infrastruktur och höja skatterna för att rädda välfärden.

Lyckligtvis finns minst tre underbeskattade områden: finanssektorn, fastigheterna och föroreningarna.

Lika rätt som det är att föreningslivet är momsbefriat – lika fel är det att finanssektorn är så lågbeskattad. Det är hög tid att ändra på det.

En skatt på handel med bland annat värdepapper utformad efter ett förslag från EU-kommissionen skulle kunna ge 7,5 miljarder kronor till den svenska statskassan.

Förra året gick storbankerna med över 80 miljarder kronor i vinst. Regeringen har aviserat en skattehöjning för dem på cirka 4 miljarder kronor. Det är litet klent.

Den planerade skatten motsvarar för storbankerna bara den borgerliga regeringens senaste sänkning av bolagsskatten. Så bankerna borde kunna bidra med mer, kanske det dubbla.

Få skatter har så bred uppslutning bland nationalekonomer som fastighetsskatten. Förklaringen är enkel. Skatten är stabil, svår att smita undan och rätt utformad fördelningspolitiskt träffsäker. Andelen fattiga som bor i vräkiga villor är försvinnande liten.

Det finns bara ett skäl till att Sverige saknar en fastighetsskatt – feghet. Både Socialdemokraterna och Alliansen vet att en fastighetsskatt vore det enda rätta.

Nå, varför inte litet politisk kreativitet? Biter inte argumentet om skatt för gratis medicin till barnen och fler händer i vården – föreslå en värnskatt på fastigheter för försvarets skull.

På flera sätt ligger Sverige ligger långt framme när det gäller miljöskatter. Men det finns förbluffande stora hål i skattelagstiftningen.

Enligt Naturvårdsverket subventionerar staten miljöskadlig verksamhet med potentiellt 48 miljarder kronor årligen. Ett exempel är den nedsatta skatten på diesel som varje år kostar 11 miljarder kronor. Ett annat är att det offentliga gratis tilldelar företag utsläppsrätter till ett värde av uppemot 6 miljarder kronor varje år.

OECD rekommenderar Sverige att skyndsamt se över och skrota de här subventionerna.

Ja, vad väntar vi på?

Regeringen kommer att begå ett historiskt misstag om den av rädsla för väljarna undviker att höja intäkterna för att stärka välfärden. Folk förväntar sig ett bättre Sverige med Socialdemokraterna vid rodret. Men en borgerlig skattepolitik, fast i det förgångna, kan inte göra jobbet.

Det är bra att du gjort slut med 1990-talet, Magdalena Andersson.

Men för att bli återvald på 2010-talet krävs mer än så.

Höj skatten!