Fredrik Reinfeldt,

I din regeringsförklaring pratade du om att Sverige nu reser sig ur finanskrisen och att den mänskliga utslagningen har uteblivit. Det är som att du rör dig i en parallell värld, där åtta procents arbetslöshet inte existerar, där debatten om hur de nya sjukförsäkringsreglerna har kastat folk i ovärdiga livssituationer inte har förts. Varför vill du inte prata om de problem som din politik har skapat?

I din regeringsförklaring sa du att sjukskrivna, förtidspensionerade och arbetslösa är färre nu än 2006. Men det beror ju på rent trixande med siffror och statistik: räknar man på det sätt som ni moderater gjorde inför valet 2006 har siffrorna tvärt om ökat. Varför vill du inte vara ärlig och använda samma sätt att räkna i dag, så att väljarna svart på vitt får se vad din politik har lett till?

I din regeringsförklaring pratade du om breda lösningar och om vikten av att söka samförstånd i riksdagen. Vi har sett prov på ditt ledarskap redan – du sökte inte någon bred överenskommelse inför talmansvalet. Det är trots allt ditt ansvar och inte oppositionens att skapa majoritet i riksdagen. Varför nämner du inte att du och din regering under förra mandatperioden konsekvent och arrogant har viftat bort propåer om att hitta breda lösningar i stora frågor som sjukförsäkringen, betygen, kärnkraften och klimatet?

I din regeringsförklaring pratade du om vikten av ordning och reda i statsfinanserna och om ansvarstagande. Hur kan du prata om ansvarstagande när du fortsätter att sänka skatterna, samtidigt som Sverige har en skyhög arbetslöshet och allt fler slås ut ur våra gemensamma sjukförsäkringar på grund av de försämringar som din regering har gjort?

Fredrik. Du talade i regeringsförklaringen om att avsikterna med sjukförsäkringsreformen ska upprätthållas. Du sa att du är ödmjuk inför att enskilda drabbas av era nya regler. Jag undrar varför vi ska tro på ditt tal om ödmjukhet, när de flesta remissinstanser långt före dess att reformen trädde i kraft varnade just för de konsekvenser för enskilda som vi har sett? Varför kan du inte stå upp för avsikterna med din politik och vad den leder till?

I din regeringsförklaring pratade du om att du vill ha ett mer jämlikt Sverige, ett mer sammanhållet Sverige. Du sa att människor inte ska ställas mot varandra. Varför för du då en politik där de som redan har får mer och där de som inte har får mindre? Du ökar medvetet klyftorna, men talar om jämlikhet. Varför kan du inte säga som det är: att din politik leder till ett tvåtredjedelssamhälle, där vi ska acceptera att de rika och friska får det bättre, medan den fattigaste tredjedelen måste kämpa hårdare?

När, Fredrik Reinfeldt, tänker du berätta om det Sverige du håller på att skapa?