Anna Rantala Bonnier och Sissela Nordling Blanco, Feministiskt initiativ

debatt Det krävs mer resurser för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor, inte mindre. Vi menar att det behövs tydliga politiska krafttag och prioriteringar för att kunna fortsätta det våldsförebyggande arbetet, skriver Sissela Nordling Blanco och Anna Rantala Bonnier från Feministiskt initiativ. 

Efter den fruktansvärt hjärtskärande dokumentären om Josefin Nilsson och hennes liv är vi många som är upprörda och arga, men vi är tyvärr inte förvånade. Istället påminns vi återigen om konsekvenserna, och den direkta livsfaran, som mäns våld, trakasserier och kränkningar mot kvinnor innebär. Vi vet att det finns många fler Josefin som måste gömma sig, skydda sig, leva i skräck och rädsla i ett helt liv, medan männen får fortsätta arbeta, leva och ofta fortsätta att misshandla och trakassera andra kvinnor.

Vi minns den våg av uppror som växte fram ifrån olika branscher under #Metoo, men vi vet också att inte tillräckligt mycket har gjorts i praktiken. För ansvaret ligger inte hos de utsatta kvinnorna utan på ledningsgrupper, myndigheter och i politiken. Det gäller även på kommunal nivå.

I en tid där det nuvarande styret i Stockholm skär ner på resurserna till stadsdelarna och minskar stödet till de organisationer som arbetar med att belysa, förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor befarar vi att frågan riskerar att hamna långt ner på den politiska dagordningen. En fråga som Fi har kämpat med att få in i politikens centrum de senaste fyra åren i Stockholm stad genom att bland annat tredubbla stödet till kvinnojourerna och satsa på mötesplatser för unga tjejer och stöd till organisationer som arbetar med att stödja kvinnor som är utsatts för våld och sexuella övergrepp. För vi vet att det krävs mer resurser för att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor, inte mindre. Vi menar att det krävs tydliga politiska krafttag och prioriteringar för att kunna fortsätta det våldsförebyggande arbetet.

Vi har länge efterfrågat att kvinnors otrygghet ska bli en del av trygghetsarbetet i Stockholm eftersom hemmet fortfarande är den mest otrygga platsen för kvinnor.

Därför föreslår Feministiskt initiativ att Stockholm som första kommun i Sverige inför en haverikommission med uppdrag att förebygga, utreda och föreslå förbättringar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Precis som utredningar tillsätts när det förekommer större olyckor inom exempelvis vägtrafiken, bränder, ras och farliga utsläpp med mera borde samhället ta ett helhetsansvar för att stoppa att 13 kvinnor årligen dör av våld i nära relationer. Det räcker inte med att enskilda gärningsmän i bästa fall döms i domstol, utan samhället som helhet måste agera för att förebygga våldet.

En haverikommission behövs för att se hur samverkan mellan polis, socialtjänst, sjukvård och andra samhällsinsatser fungerar och vilka insatser som behövs för kvinnor som är utsatts för våld och trakasserier. Haverikommissionen behöver ta ett helhetsgrepp när det gäller våldsutsatts kvinnors livssituation, tillgång till bostad i kommunen och möjligheter att fortsätta leva sitt liv utan fortsatta trakasserier.

Varje kvinna som dör till följd av våldet är ett samhälleligt misslyckande. Vi har länge efterfrågat att kvinnors otrygghet ska bli en del av trygghetsarbetet i Stockholm eftersom hemmet fortfarande är den mest otrygga platsen för kvinnor. Detta bör vara en prioriterad kommunal fråga eftersom våldsutsatta kvinnor ofta söker hjälp hos kommunen och polis. Men istället görs nu nedskärningar i det jämställdhetsarbete som Feministiskt initiativ har satt igång.

Feministiskt initiativ kommer aldrig släppa frågan om mäns våld mot kvinnor. Vi kommer alltid sätta kvinnors trygghet i centrum av politiken och vi vill se resultat. Det har varit nog för länge sedan. Inför en haverikommission för att få stopp på mäns våld mot kvinnor nu!

Sissela Nordling Blanco, gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm 

Anna Rantala Bonnier, vice gruppledare Feministiskt initiativ Stockholm ​​​