Leith Al-Bayati och Hanna Jokel

debatt Socialdemokraterna måste sluta dra i halmstrån för att vinna politiska poäng och sluta osynliggöra ungdomars levnadstillvaro och utsatthet, skriver Hanna Jokel och Leith Al-Bayati.

Ett liv i ett socioekonomiskt utsatt område kan förknippas med en stor arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet. Denna utsatthet har alltid funnits och går att återfinna i tidigare generationers rapmusik. Idag bevittnar vi om en yngre generation som genom rapmusiken finner en utväg från kriminalitet och fattigdom. Låtarna ger en inblick i ungdomarnas perspektiv på verkligheten och levnadssätt, vilket även medför en glamoriserande av kriminalitet. Detta är givetvis en legitim kritik, men samtidigt en del av deras vardag. Alla föds inte in i medelklassfamiljer där det inte finns en oro ifall kommande räkningar kan betalas in i tid.

I SVTs Veckans Brott menade den socialdemokratiske riksdagsledamoten Gustaf Lantz att gangster-rap glamoriserar kriminalitet och därmed bör förbjudas på fritidsgårdar. Detta menar Lantz är en förebyggande åtgärd för att minska kriminalitet. Frånvaron Lantz visar i sin verklighetsuppfattning, visar enligt oss att Socialdemokraterna inte längre har mandatet att representera Sveriges nya arbetarklass. Att kriminalitet glamoriseras är inget nytt och är möjlig att finna i alla möjliga branscher, exempelvis film- och spelbranschen. Lantz och socialdemokraterna måste sluta dra i halmstrån för att vinna politiska poäng och sluta osynliggöra ungdomars levnadstillvaro och utsatthet. Det om något leder till ökad kriminalitet, inte svenska hiphoplåtar.

Ungdomarna behöver makthavare som lyssnar och strävar efter en förbättring, inte en som skuldbelägger enstaka individer.

Genom uttalandet ges det upphov till fortsatt skuldbeläggande mot ungdomarna, vilket ökar utanförskapet. Ungdomarna behöver makthavare som lyssnar och strävar efter en förbättring, inte en som skuldbelägger enstaka individer. Det är redan ett känt faktum att dagens kriminalitet är ett resultat av en strukturell diskriminering. Trots detta görs ett uttalande i lika hög utsträckning av bisarrhet som när Trump beskyllde tv-spel för skolskjutningarna i USA. Är det verkligen denna typ av retorik Socialdemokraternas representanter bör anamma?

Socialdemokratiska representanters syn på samhället är en besvikelse för många av oss som upplevt och fortsätter uppleva problemen i de socioekonomiskt utsatta områdena. För många av oss har den ökade närvaron av icke-vita och svensk hiphop betytt en tydligare plats i samhället. Det har även för många av dessa ungdomar ökat förutsättningarna för ett bättre liv utanför kriminalitet. Likt de som sjunger om en gammal kärlek eller uppbrott bör vi ge samma möjlighet för ungdomarna att sjunga om vad de fått uppleva.

 

Hanna Jokel och Leith Al-Bayati