Schysta villkor. Så enkelt sammanfattar vi målet och inriktningen för vårt arbete för att höja löner och förbättra förutsättningarna på jobbet för länets kockar, servitriser, receptionister, restaurangbiträden, städare och andra serviceproffs.

I Sverige garanteras dessa schysta – men ändå inte fantastiskt bra – villkor i kollektivavtal. Vi har gått igenom villkoren för de anställda på de drygt 1000 kollektivavtal som vi tecknade förra året. I samtliga fall har de anställda fått högre – eller i vissa fall samma – lön som tidigare, och framför allt har man fått en garanti för löner och ersättningar, bättre försäkrings- och pensionsvillkor, samt en av de bästa löneutvecklingarna på svensk arbetsmarknad.

Det finns ett starkt stöd hos svenska folket för denna svenska kollektivavtalsmodell. Men vi som fackföreningsrörelse måste nu ta nästa steg, och sträcka ut en hand till konsumenterna. Det måste bli lättare för alla som vill använda sin konsumentmakt för att gynna de som erbjuder sin personal schysta löner och villkor genom dessa avtal att kunna göra det.

Enligt en färsk opinionsundersökning från Synovate bland över 1000 svenskar, anser hela åtta av tio att det är mycket eller ganska viktigt att de restauranger, hotell, m m de besöker har tecknat kollektivavtal med garanti för acceptabla löne- och anställningsvillkor. 64 procent skulle hellre välja en restaurang med avtal än en utan – om de i övrigt var likvärdiga. Endast två procent skulle hellre välja den utan kollektivavtal. Men hela 84 procent anser att det är svårt att veta om ett ställe har avtal eller inte.

Vi lanserar nu därför ett nytt märke – kallat just Schysta villkor – för alla restauranger, hotell, caféer och andra serviceställen som vi har kollektivavtal med. Det är ett sätt att lyfta fram alla dessa arbetsplatser, där arbetsgivaren faktiskt tar sitt ansvar och garanterar sina anställda schysta löner och villkor. Syftet är givetvis att via konsumenttrycket sätta press på fler restauranger, hotell, m fl att teckna avtal om schysta löner och villkor för sina anställda. Det ska på ett tydligare sätt bli en konkurrensfördel att ha kollektivavtal.

Vi vet att alla arbetsgivare som har avtal ändå inte är schysta mot sina anställda. Men när det finns avtal, så har vi i alla fall något att utgå från. Det finns då en väl etablerad ordning för att genom förhandlingar och eventuellt rättsprocess se till att arbetsgivaren lever upp till sina förpliktelser. Utan kollektivavtal är den anställde i stor utsträckning utelämnad till arbetsgivarens godtycke.

Det är nu hög tid att svensk fackföreningsrörelse samlat, stolt och tydligt knyter banden med landets konsumenter – varav de allra flesta givetvis själva också är anställda med egna önskemål om schysta villkor.

Ella Niia
Hotell- och restaurangfacket