Annelie Karlsson och Rikard Larsson

debatt När operationer tvingas flyttas fram för att sjukvården måste prioritera coronapatienter är det en ren anständighetsfråga för ett samhälle som vårt att de som får sina operationer framflyttade inte samtidigt blir utförsäkrade från sjukförsäkringen. Det skriver Annelie Karlsson, gruppledare för (S) i riksdagen och Rikard Larsson, vice ordförande (S) i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Med anledning av den pågående pandemin är det inte konstigt att sjukvårdens högsta prioritet är att minska smittspridningen och rädda liv. För att kunna åstadkomma det har regioner runt om i landet tvingats skjuta upp en del av den sedan tidigare planerade vården, inklusive operationer som inte är akuta. Det sistnämnda är i sig inte konstigt – att kunna prioritera det mest akuta är alltid viktigt i en framgångsrik krishantering.

Det är dock en prioritering som kan få oönskade konsekvenser för de enskilda som påverkas. Med det nuvarande regelverket i sjukförsäkringen riskerar nämligen tusentals människor att förlora sin ekonomiska trygghet till hösten. Problemet i det här fallet är den så kallade 180 dagars-regeln som kan få till följd att när operationer skjuts upp på grund av pandemin, så riskerar den enskilde att drabbas ytterligare. Vårt budskap är tydligt: detta måste åtgärdas, och det så snart som möjligt!

Det är helt enkelt inte värdigt ett samhälle som vill kalla sig starkt att kasta ut människor i ekonomisk otrygghet i väntan på en operation. Det undantag som gäller fram till och med den sista oktober i år måste av den anledningen förlängas. Samtidigt bör riksdagens partier gå vidare med den statliga utredaren Claes Janssons förslag om en rimligare bedömning efter 180 dagar.

Att få sin operation eller rehabilitering uppskjuten är illa nog

Egentligen handlar det om rätt enkel matematik: när planerade operationer skjuts upp blir en av konsekvenserna att redan sjukskrivna behöver vara just sjukskrivna en längre tid än planerat. Utöver det kommer med all sannolikhet fler behöva sjukskrivas, samtidigt som det tillkommer rehabiliteringstider. Lägg till det också det stora rehabiliteringsbehov som kan uppstå hos de som varit allvarligt sjuka i covid-19 och som tillfrisknat.

Att få sin operation eller rehabilitering uppskjuten är illa nog – det i sig skapar både oro och troligtvis också lidande för en del. Här ska vi inte heller underskatta den fysiska påfrestning som kan bli följden av att gå längre än planerat med sin åkomma.

Samtidigt vet vi att det är ett pris som många förstår måste betalas – sammanhållningen i vårt samhälle är stark, och solidariteten under coronapandemin bevisligen stor. Alla drar sitt strå till stacken, efter bästa förmåga.

Problemet uppstår om man till väntan dessutom tvingas lägga att den som påverkas ska behöva oroa sig för sin vardag och sin privatekonomi. Det sistnämnda innebär en ökad risk för psykisk ohälsa. Inte heller det är något som vi socialdemokrater kan acceptera.

Det finns dock en lösning. Patienter som har fått sin operation framflyttad på grund av coronakrisen undantas just nu från de nuvarande sjukpenningreglerna, vilket i normala fall skulle innebära utförsäkring efter 180 dagar. Detta undantag gäller dock bara fram till den sista oktober i år. Det är därför bråttom att samtliga partier tar sitt ansvar och samarbetar för att hitta en lösning.

Vi menar att det inte råder något tvivel om vad som behövs: Vi måste förlänga de tillfälliga regler som skyddar människor från att kastas ut i ovisshet. Dessutom borde utredningens förslag om rimligare bedömning efter 180 dagar anammas. Det är inte anständigt ett samhälle som vårt om enskilda individer drabbas dubbelt av stelbenta regler, mitt under en pågående pandemi.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta kampen för en rättvis och rättssäker sjukförsäkring. Vårt fokus är att våra gemensamma trygghetssystem ska erbjuda just trygghet, men också en reell möjlighet för den enskilde att snabbt bli frisk och återkomma i arbete.

 

Annelie Karlsson (S)
gruppledare i riksdagen

Rikard Larsson (S)
vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott