Rättssäkerhet är inte Tidöpartiernas starkaste gren. 

Så kom de då. Direktiv som regeringen nu skrivit fram. Utredningen ska ta fram förslag på hur det ska bli lättare att utvisa personer ur Sverige, både sådana som har uppehållstillstånd och sådana som saknar det.

I Tidöavtalet står det att bristande vandel ska kunna leda till utvisning, och prostitution nämndes som exempel.

Både ordet vandel och exemplet med prostitution saknas i utredningsdirektiven, men det är å andra sidan det enda positiva som går att säga om regeringens text.

Alla som kan det allra minsta om lagar och paragrafer förstår att detta riskerar att bli gummiparagrafer

I själva verket andas den unkna värderingar. Faktum är att de ger kalla kårar av obehag.

Det är ”utlänningar” som ska utvisas, även sådana som fått uppehållstillstånd. Folk ska ut, helt enkelt. Och skälet ska nu inte bara vara lagbrott (som tidigare kunnat leda till utvisning) utan ”bristande levnadssätt”. Som exempel på sådana bristande levnadssätt anges bidragsfusk, demokratihotande yttranden och samröre med kriminella eller våldsbejakande nätverk.

Alla som kan det allra minsta om lagar och paragrafer förstår att detta riskerar att bli gummiparagrafer av ett slags som normalt inte ska finnas i en rättsstat.

För vad är egentligen demokratihotande yttranden? Menar de manifestationer till stöd för Hamas? Eller Ryssland? Det kan på ytan låta rimligt, men vem ska egentligen definiera vad som är demokratihotande?

Att klistra fast sig framför bilar på Essingeleden? De mest radikala klimataktivisterna ifrågasätter ju demokratiskt fattade beslut.

Att bära en t-shirt med en bild på Che Guevara? Han var ju trots allt både en mördare och en antidemokrat.

Och vad betyder egentligen ”samröre”?

Under flera år, fram till för två år sedan, bodde jag i ett område där det pågick narkotikahandel utanför ICA-butiken. Det var väl en grupp på fem–tio personer som ingick i gängets kärna, men i stort sett alla ungdomar som hängde på den där öppna platsen hade samröre med gänget.

Ska de alla utvisas? Ska deras föräldrar utvisas?

Redan i Tidöavtalet förstod vi att den här regeringen inte sätter rättssäkerheten i främsta rummet (paradoxalt mot bakgrund av att justitieministern en gång grundande Centrum för rättvisa, som ägnar sig åt just detta). Med de nya utredningsdirektiven befäster de den uppfattningen.

De är ett sammelsurium av tveksamheter.

Det är bara att hoppas att utredarna tänker klarare när det kommer till svensk rättstradition, och att juristerna, om utredningen ändå går regeringen till mötes, protesterar. Som skrå och som medborgare.