Kraftigt minskat stöd till studieförbunden. Sverigedemokraternas politik slår mot ännu en nerv i det demokratiska systemet.

Så har det hänt igen. En liberal politiker har suttit i tv och framstått som dummare än han är för att partiet sitter i klorna på Sverigedemokraterna.

Angiverilagen var ett exempel. Röran kring landets universitetsstyrelser ett annat.

Den här gången gäller det folkbildningen.

Regeringen drar undan hundratals miljoner av stödet till studieförbunden.

Nästa år blir det 250 miljoner mindre. Året därpå 300 miljoner och ytterligare ett år senare 500 miljoner.

Det kommer i grunden minska studieförbundens möjligheter att bedriva sin studiecirkelverksamhet och andra typer av utbildningar, till exempel språkundervisning för nyanlända.

Dessutom låtsas Mats Persson att regeringen istället gör en satsning på folkhögskolorna

Alla vet att studieförbunden är ett av Sverigedemokraternas verkliga hatobjekt. De uppfattar landets studiecirkelverksamhet som en del av den stora konspirationen. The deep state.

Det är inte riktigt på nivån att de tror att studieförbunden arrangerar kannibalistiska pedofilnätverk i källaren på den lokala pizzerian, men det är åt det hållet.

Studieförbunden antas i huvudsak härbärgera islamistiska planer på att ta över Sverige och kurser i marxism.

Jag utesluter inte att det där existerar, men den som inte ser att studieförbunden först och främst är en del av det genuina folkrörelsesamhället har missat något väldigt viktigt om vad Sverige är för typ av land.

De svenska studieförbunden är en bred flora av organisationer.

Lantbrukarnas organisationer. Pensionärsorganisationerna. Hembygdsrörelsen. De politiska partierna. Ungdomsgrupper över hela landet. Alla bedriver de sina studier via ett studieförbund.

Och i dessa förbund finns kurser för att få jägarexamen (jag fick själv en sådan för några år sedan – ingen talade om marxism i genomgången av hur man tar ur ett rådjur), studiecirklar om vävning, gitarrspel, körsång, historia, kreativt skrivande och hundra andra ämnen.

Vem du än är som läser detta är jag säker på att du eller dina barn eller syskon eller allihop någon gång varit en del av studieförbundens verksamhet. Troligen flera gånger. Det är den verksamheten som blir lidande av det som händer nu.

Studieförbunden arrangerar alltså även kurser i svenska för nyanlända. En verksamhet som expanderade under 2014–2015 och som sedan krympt men ännu finns kvar.

För många av de ukrainare som kommit hit sedan kriget bröt ut har studieförbunden varit den första ingången för att lära sig svenska.

Allt detta vet utbildningsminister Mats Persson.

Ändå måste han sitta i SVT och säga att regeringen ska prioritera bort studieförbunden och istället bland annat ställa högre krav på att nyanlända lär sig språket.

Alltså: högre krav på att lära sig språket, men mindre resurser till de organisationer som lär ut just detta. För att Sverigedemokraterna bestämt sig för att studieförbunden är onda.

Det är faktiskt nästan plågsamt att se en politiker som kallar sig för liberal behöva stå ut med en sådan självförnekelse.

Dessutom låtsas Mats Persson att regeringen istället gör en satsning på folkhögskolorna. Förra året drogs 500 miljoner undan från dessa. Nu ökar man stödet med 100 miljoner. Alltså minus 400 miljoner på två år.

Men det är ju bara lite mindre pengar, kanske någon invänder.

Helt sant. Men det är också ytterligare ett beslut som angriper en del av det demokratiska nätverket i Sverige. En del av det som skapar de band mellan människor som är nödvändiga för tillit och gemenskap i ett samhälle.