Sofia Holmdahl

debatt Stockholm kommer att urholkas som kunskapsregion om inte regeringen sätter stopp för den nya utlänningslagen, skriver ordföranden för Stockholms studentkårer.

Region Stockholm vill vara en kunskapsregion i världsklass, men duckar möjligheten att uttala sig i frågan om den nya utlänningslagen som kommer att hindra dem från att bli just det. Stockholm kommer att urholkas som kunskapsregion om inte regeringen sätter stopp för den nya utlänningslagen. Det är anmärkningsvärt, verklighetsfrånvänt och ignorant att regionens remissvar inte ens nämner de negativa effekterna lagen skulle ha på kunskapsproduktionen och kompetensförsörjningen. Regionen behöver stå upp för sin egen strategi om en kunskapsregion i världsklass och sätta stopp för utvisningar av våra doktorander och forskare tidigt i deras karriärer.

Stockholm är en universitets- och högskoleregion med fler studenter och doktorander än någon annan region i Sverige. Stockholm är ledande när det kommer till innovation, men hotas samtidigt av kompetensbrist. Stockholms Handelskammare har länge varnat för denna kompetensbrist, som är en direkt följd av bristen på utbildad arbetskraft. 2019 fastställde de att kompetensbristen kostade regionen 18 miljarder i BRP. Det har vi inte råd med.

Att rekryteringen begränsas till lokala studerande gör att målet om en kunskapsregion i världsklass blir markant svårare att nå.

I dagens universitets- och högskolesektor är det i praktiken omöjligt att få fast tjänst i direkt anslutning till avslutandet av sina doktorandstudier. Idag har nästan hälften av alla doktorander, och ungefär tre fjärdedelar av alla med så kallad meriterings­anställning, i Sverige utländsk bakgrund. Den nya utlänningslagen innebär att permanenta uppehållstillstånd endast beviljas om den sökande kan försörja sig minst 18 månader framöver, räknat från den dagen ansökan prövas. För många doktorander och forskare är det en omöjlighet, då fasta tjänster i princip inte går att få inom den svenska akademin såpass tidigt i karriären. En betydande del av de som forskar och undervisar i Sverige och i Stockholm kommer i och med den nya utlänningslagen inte längre kunna stanna här efter studierna.

Doktorander och forskare bidrar med mycket till regionen. Utöver att de bidrar med kunskap och innovation så bidrar de också som medborgare och höjer kompetensutvecklingen i staden. Den nya skärpta utlänningslagen kommer späda på bristen på utbildad och kompetent arbetskraft, vilket kommer försämra regionens generella utveckling.

Den nya utlänningslagen är en katastrof för våra doktorander och forskare som kommer från länder utanför EU och som är i startgroparna av sin karriär. Rent krasst innebär den att det kommer att bli omöjligt för dessa att slutföra sina studier och att komma ut på arbetsmarknaden därefter. Det kommer i sin tur leda till att studenterna förlorar potentiella lärare och värdefull forskningsanknytning i studierna. Att rekryteringen begränsas till lokala studerande gör att målet om en kunskapsregion i världsklass blir markant svårare att nå.

Region Stockholm, det är dags att reagera och ta det ansvar ni inte tog i ert remissvar. Vår kunskapsregion riskerar att gå förlorad om ni inte gör det.

 

Sofia Holmdahl
Förbundsordförande, SSCO – Stockholms studentkårer