Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Även pensionärer ska kunna bo i storstäderna. Därför behöver bostadstillägget höjas nu, skriver Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Samtidigt som bostadspriserna ökar lever allt fler av Sveriges två miljoner pensionärer i relativ fattigdom. Bostadstillägget som ska hjälpa pensionärer med låga inkomster att betala för sitt boende är som mest 5 090 kr. Även pensionärer ska kunna bo i storstäderna, därför måste taket för hur mycket pensionärerna kan få i bostadstillägg höjas nu.

Behovet av att göra om pensionssystemet blir allt mer tydligt. Pensionärer som lever i relativ fattigdom ökar enligt Pensionsmyndighetens rapporter. Framför allt är det kvinnor som idag lever på de allra lägsta pensionerna. Tyvärr verkar både regeringen och de borgerliga partierna som ingår i pensionsgruppen, som kommit överens om dagens orättvisa system, inte se några behov av större förändring. Att göra om pensionssystemet skulle dessutom ta tid och åtgärder behövs redan nu för att stötta de mest utsatta pensionärerna.

De ökande boendekostnaderna är ett allvarligt problem för Sveriges pensionärer. Antalet äldre i befolkningen förväntas öka kraftigt de kommande åren fram till 2030. Antalet platser på särskilda boenden och andra tillgänglighetsanpassade boenden för äldre måste öka. Men äldre måste också ha råd att flytta in. Där har regeringens årliga stöd på 400 miljoner till bostäder för äldre varit mycket välkommet hos oss ute i kommunerna men det räcker inte. Att bygga nytt tar tid och de flesta pensionärer bor inte i några särskilda boenden för äldre utan i helt vanliga lägenheter.

Även pensionärer ska kunna bo i storstäderna, höj bostadstillägget nu.

Boendekostnaderna i Stockholm är fortsatt höga. Många äldre skulle behöva flytta till bostäder med bättre tillgänglighet eller kanske byta till en mindre bostad. Men trots att det pågår projekt för att pressa kostnaderna i nyproduktion är hyrorna i nybyggda lägenheter för höga för den som har en låg pension och taket för hur hög summa det går att få tillägg för är 5 090 kr och har inte höjts på väldigt länge.

Det här gör att pensionärer med låga pensioner har betydligt mindre möjligheter att hitta en bostad som de har råd med. Det är av största vikt att vi ser till att människor med lägre inkomster också ska kunna bo i en stad som Stockholm men för pensionärers del blir det allt svårare.

Den välkomna förändringen att pensionärer kan få stöd för 95 % av sina boendekostnader istället för 93 % som Vänsterpartiet förhandlade fram med regeringen år 2015 var en bra början men det krävs en betydligt större ökning. En höjning av taket har föreslagits sedan tidigare, bland annat av regeringens egen utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen Susanne Rolfner Suvanto från dagens 5 090 kronor till 7 300 kronor. Det är en snabb åtgärd som skulle underlätta för många äldre med låga inkomster.

Bostadstillägget måste anpassas till verkligheten och regeringen måste faktiskt ta ansvar för de problem som deras pensionssystem orsakar de äldre.

Även pensionärer ska kunna bo i storstäderna, höj bostadstillägget nu.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm