Tanja Rasmusson

Replik Det är vår uppgift att belysa vilka konsekvenser ett stopp av kalkstensbrytning i Slite får, skriver Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson. Björn Elmbrant svarar direkt.

Det vi hör är oväsendet från en konservativ branschorganisation som inte fullt ut vågar se att det finns alternativ till den ohållbara betongen. Så enfaldigt och nonchalant beskriver Dagens Arenas ledarskribent Björn Elmbrant vårt arbete för att undvika en cementkris (18/8).

Byggföretagen representerar drygt 3 800 medlemsföretag i bygg- och anläggningsbranschen. Vår bransch står för ungefär 11 procent av BNP. Vi har en nyckelroll i återstarten av svensk ekonomi efter pandemin. Det är våra medlemmar som rustar Sverige för en växande befolkning. Det är vi som har förmågan att bygga fler bostäder, öka kapaciteten på järnvägen och leda den gröna omställningen.

Byggföretagen är övertygade om att tillväxt och minskade utsläpp inte står i motsatsförhållande till varandra. Vår ambition är en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch 2045. Redan i dag finns tekniken på plats för att halvera utsläppen till 2030.

Det står förstås Björn Elmbrant fritt att reducera bygg- och anläggningsbranschens arbete till ”konservativt oväsen”. Men det är vår uppgift att belysa vilka konsekvenser ett stopp av kalkstensbrytning i Slite får samhällsbygget, jobben och miljön.

  • Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Tre av fyra nya bostäder kommer inte kunna byggstartas vid ett produktionsstopp för Cementa. Därtill kommer flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas.
  • Investeringsbortfallet vid ett produktionsstopp beräknas till över 20 miljarder kronor per månad och 280 000 jobb hotas. Detta skulle få betydande konsekvenser för den gemensamma välfärden, givet att bygg- och anläggningsbranschen varje år bidrar med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter.
  • Cementtillverkning är energikrävande. Kalkstenen behöver värmas upp till ungefär 1 400 grader Celsius. Enligt expertis på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har till exempel kinesisk cement en väsentligt större klimatpåverkan än svensk. I aktuella exportländer som Kina, Polen och Baltikum används till stor del fossila bränslen i energimixen. Därtill kommer omfattande logistikproblem och långväga transporter. Inte ens på kort sikt kan regeringen acceptera en lösning som bygger på ökat beroende av Kina.

Byggnads ordförande Johan Lindholm menar att cementkrisen inte är en höger-vänster-fråga och att samtliga aktörer behöver samla sig för att hitta en långsiktig lösning. Byggföretagen kan bara instämma. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder.

 

Tanja Rasmusson,
näringspolitisk chef Byggföretagen

***

Björn Elmbrant svarar direkt:

Byggföretagen hyllar i sin replik på min ledare Cementas verksamhet. Men jag har ingenstans sagt att kalkbrytningen i Slite är klandervärd eller att den förtjänar att avbrytas.

Det jag skriver i min ledare är någonting annat.  Jag påpekar det finns alternativ till cementen i form av trähus och klimatvänligare betongblandningar. Det kommenterar Tanja Rasmusson inte med ett ord. Denna tystnad bekräftar att vi har att göra med en konservativ intresseorganisation som inte vågar beträda ny, spännande mark.