Byggnadsarbetare på taket till ett hus
De som varit med och byggt vårt lands välstånd förtjänar trygga boenden till rimliga kostnader, anser debattörerna från Byggnads och Seniorsossarna. Foto: Mattias Hamrén / Einar Mattssons

DEBATT De som varit med och byggt vårt lands välstånd förtjänar trygga boenden till rimliga kostnader. Alternativet är inte värdigt en rik välfärdsnation som Sverige, skriver Johan Lindholm, Byggnads ordförande, och Inger Segelström, ordförande Seniorsossarna.

Under de senaste åren har byggandet i Sverige legat på en hög nivå. Bostäder har byggts i en takt som inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. Men trots stora behov av nya äldreboenden har landets pensionärer de senaste åren främst fått se byggkranar som jobbar åt någon annan än för dem.

Samhället måste ställa om bostadspolitiken och prioritera byggande för folk med vanlig plånbok och särskilt Sveriges äldre.

Byggnads och Seniorsossarna vill tillsammans driva på för en social bostadspolitik värd namnet. Av den statliga utredningen ”Bostäder att bo kvar i” framgår att det 2030 finns ca en halv miljon fler invånare över 65 år i Sverige. För att klara denna ökning och den brist som finns krävs 340 000 tillgängliga bostäder. Enligt Finansdepartementet behövs exempelvis 32 000 nya äldreboendeplatser till år 2026. Det motsvarar ungefär 700 nya äldreboenden.

De som varit med och byggt vårt lands välstånd förtjänar trygga boenden till rimliga kostnader. Alternativet är inte värdigt en rik välfärdsnation som Sverige.

I bostadsbristens Sverige, där 243 av 290 kommuner anger att bostäderna inte räcker till, är det viktigt att vi bygger mycket. Men låt oss tala klarspråk: Byggbolagen vill tjäna stora pengar och har plockat russinen ur kakan. Mycket av det vi har byggt är dyra bostäder för dem med rejält tjock plånbok medan andra gruppers behov har fått stå tillbaka.

Det är dags att börja bygga och bygga om Sverige för vårt lands pensionärer. Lyxlägenheter i all ära men vi seniorer behöver bostäder att åldras i och vi byggnadsarbetare vill bygga dem.

Hur vill äldre då egentligen bo? Svaret är att de vill bo på många olika sätt. Gemensamt är dock att tryggheten är det viktigaste. De allra flesta vill gärna bo kvar i sitt vanliga boende men ibland är det inte möjligt eftersom 70 000 trappuppgångar i hus med mer än två våningar fortfarande saknar hiss. De husen bebos idag till mer än 50 procent av äldre.

Många av trevånings- och fyravåningshusen är byggda under åren 1950 till 1970. För att fler äldre ska ha tryggheten att själv välja om de vill bo kvar behöver dessa hus rustas upp. En möjlighet är att bygga till en till två våningar i trä på befintliga hus samtidigt som husen mjukrenoveras, energieffektiviseras och får hiss.

Tillsammans med investeringar i byggande av nya seniorbostäder skulle upprustningarna kunna öka tryggheten för äldre, minska bostadsbristen för alla och reducera klimatpåverkan. Samtidigt skapar vi tusentals nya jobb för Sveriges byggnadsarbetare.

Med en tredimensionell fastighetsbildning kan hyresrätter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter samt olika verksamhetslokaler finnas under ett och samma tak. Istället för att bara satsa på byggande som innebär långa beslutsvägar, många överklagansmöjligheter och höga markkostnader skulle upprustning och påbyggnad i trä av befintliga hus skapa en snabbare och klimatsmart utveckling av nya bostäder.

Nu behöver politiken på nationell och lokal nivå agera för fler tillgängliga bostäder. Då kan vi hålla uppe byggtakten, öka tryggheten för Sveriges äldre och skapa nya jobb.

De som varit med och byggt vårt lands välstånd förtjänar trygga boenden till rimliga kostnader. Alternativet är inte värdigt en rik välfärdsnation som Sverige.

Johan Lindholm
Ordförande Byggnads
Inger Segelström
Ordförande Seniorsossarna