Tv kommer snart inte att finnas i "burken" längre, utan i datorn. Inom några år blir de tablålagda tv- och radioprogrammen ett minne blott. Det är en utveckling vi ska bejaka. Tillgänglighet och valfrihet kan inte vara fel. Men i detta nya medielandskap – vem värnar mångfald och yttrandefrihet?

Det är inte en så korkad fråga som det verkar. Många program att knappa in på nätet är nämligen ingen garanti för mångfald. Skärpt konkurrens är bäst i teorin. Men på medieområdet ser vi att konkurrens i praktiken ger alltför lite plats för udda och resonerande röster, alltför ofta blir det en kör som entonigt ropar samma sak.

I Sverige har staten fram till nu varit en slags garant för yttrandefrihet och mångfald. "Förmynderi" kallade liberalerna det. Men vi fick aldrig någon "statstelevision", ingen censur. I själva verket har SVT och SR – fram till alldeles nyligen – lett den journalistiska moderniseringen i Sverige. Historien visar alltså att de verkliga hoten mot mångfald och yttrandefrihet inte har kommit från staten, utan snarare från marknaden.

Men har SVT och SR någon chans i det nya medielandskapet, och som på ytan ser ut som marknadsliberalernas våta dröm? Självklart. Men SVT och SR får en ny roll. Man blir mer av programbibliotek eller reportagearkiv på nätet. Där måste man tydligt avvika genom att mitt i allt tingeltangel vara öar av kvalitet och eftertanke. Men inte bara det. Tittarna är också medborgare. Det nya medielandskapet ger faktiskt också kunskapsföretagen SVT och SR chansen att bli vassare i sin demokratiska uppgift. Och staten har en viktigare uppgift än någonsin förr att säkra mångfalden, genom att säkra betydligt större resurser till företagen att klara omställningen.

Men när cheferna för SVT, SR och Utbildningsradion panelsnackade i går på public service-dagen på Münchenbryggeriet i Stockholm dominerade det dåliga självförtroendet. Det var mycket stånkande om unga som inte tittar på tv, rättighetskostnader och sammanslagning, lite om innehållet. Blir public service-cheferna inte stoltare och karskare än de var i går, blir de ett lätt byte om alliansregeringen – som det sägs – vill försvaga SR och SVT och stärka de kommersiella konkurrenterna.