DEBATT Det klingar dåligt i ett land med en historia av en totalitär militärregim att använda sig av diktatoriska verktyg mot demonstranter, skriver tre S-politiker.

När de diktatoriska metoderna som president Sebastian Piñera vidtagit för att lugna demonstrationerna i Santiago påminner om en tid vi aldrig trodde skulle komma tillbaka.

Under en lång tid har missnöjet mot president Piñeras regering varit stor och ökat. Sjukvård, utbildning och andra offentliga tjänster har blivit allt dyrare och fattiga människor får det svårt att få ihop vardagen. När regeringen föreslog en höjning av kollektivtrafiken började protesterna i Santiago, vilka var fredliga. Ungdomar tog sig ut på gatorna för att visa sitt missnöje med den förda politiken, vilket ska göras i en demokrati. Polisens metoder i Chile och i många andra latinamerikanska länder är oftast att svara på demonstranter med tårgas, vattenkanoner och våldsamma gripanden. Återigen använde sig polisen av våldsamma metoder för att ”lugna” demonstranterna.

Låt demonstranterna kämpa för ett jämlikt och solidariskt samhälle utan repression från den chilenska regeringen.

Kravaller har utbrutit på Santiagos gator och regeringen har nu tillkallat militär hjälp för att hantera problemen på gatorna. I ett land som Chile påminner stridsvagnar på gatorna ackompanjerat med full beväpnade soldater om en tid som väcker hemska minnen. Utöver att försätta Santiago i ett krigstillstånd har undantagstillstånd utfärdats samt ett utegångsförbud.

I ett demokratiskt samhälle bör dialogen komma före repressiva åtgärder för att främja lugn. President Sebastian Piñera måste omedelbart dra tillbaka militären från gatorna och skapa förutsättningar för en dialog med demonstranterna.

Det klingar dåligt i ett land som Chile med en historia av en totalitär militärregim att använda sig av diktatoriska verktyg för att ta sig an problem. När människor kämpar för ett rättvist samhälle där tillgång till sjukvård, utbildning och andra offentliga tjänster inte ska avgöras av socioekonomiska förhållanden är det alarmerande att en konservativ regering svarar demonstranter med våld och rädsla.

Den förda politiken fortsätter att splittra det chilenska samhället och vi ser att den militära närvaron kan få våldsamheterna att eskalera.

Låt demonstranterna kämpa för ett jämlikt och solidariskt samhälle utan repression från den chilenska regeringen. President Sebastian Piñera borde genast kalla tillbaka den chilenska militären och istället lyssna på demonstranternas krav och påbörja en dialog istället för att skapa rädsla hos ett fredligt folk.

Daniel Vencu, ordförande Kista S
Galina Monsalves, ordförande Husby S
Anders Österberg, riksdagsledamot S