Ledare Socialdemokraterna får ett grannlaga arbete med att övertyga de inom partiet som inte alls förstår den snabba kursomläggningen i Natofrågan.

Efter en politisk sväng som saknar motstycke i hastighet och principiell inriktning sade Socialdemokraterna på söndagen ja till ett svenskt medlemskap i Nato.

Jag kan inte påminna mig en enda fråga där omläggningen gått lika fort. För bara några månader sedan var det en icke-fråga. Ja, faktum är att den Socialdemokrat som sagt då att Sverige borde bli medlem i Nato hade betraktats som en udda kuf.

Så snabbt, ja, men inte nödvändigtvis fel.

I grunden det viktigt att påpeka att det är Rysslands invasion av ett grannland som i ett slag kastat om förutsättningarna för säkerhetspolitiken i vår del av världen, inte någon ideologisk vindkantring från regeringspartiets sida.

under Kalla kriget lade vårt land upp till 4 procent av BNP på försvaret 

Och även om det ligger mycket i kritiken att detta kunde fått ta längre tid finns det faktiskt mycket som talar för att Sveriges säkerhet blir större inom försvarsalliansen.

Det är i nuläget helt enkelt svårt att se något rimligt alternativ. Tankarna på ett starkare försvarssamarbete inom EU är vällovligt men utopiskt. Eller rättare sagt, det kan säkert vara en bra idé, men kommer ta lång tid att utveckla och med tanke på att andra EU-länderna lutar sig mot Nato skulle det aldrig kunna bli mer än ett komplement till den transatlantiska försvarsalliansen.

Enligt försvarsministern sonderade regeringen under mars månad om det gick att bygga vidare på de samarbeten man haft och stegvis utvecklat, främst med Finland och USA, men efter det finska beskedet att man tänkte ansöka om medlemskap i Nato var även den dörren stängd.

Sverige skulle förstås kunna fortsätta helt på egen hand. Men under Kalla kriget lade vårt land upp till 4 procent av BNP på försvaret. Sedan dess har det varit nere på betydligt lägre nivåer och det skulle vara svårt att motivera nedskärningar i välfärden för att säkra ett försvar som på egen hand skulle kunna stå emot ett anfall från främmande makt.

Detta hindrar inte att Socialdemokraternas omsvängning kommer ställa till en del problem för partiet. Många medlemmar och aktiva är inte alls med på politiken. Samtliga sidoorganisationer har stått fast vid sitt nej till medlemskap. Flera tunga företrädare – inte minst äldre säkerhetspolitiska experter – har också sagt nej, eller i alla fall att processen borde tagit längre tid.

För Socialdemokraternas del handlar det fortsatta arbetet därför om att fortsätta förankra och förklara beslutet.

Gårdagens besked talade om några punkter som måste finnas med även inom Nato. Nedrustningsarbetet ska förbli centralt. Sverige ska inte tappa sin roll som försvarare av mänskliga rättigheter och demokrati. Inga kärnvapen ska få placeras på svensk mark. Veronica Palm var inne på exakt dessa punkter i en krönika i Dagens Arena igår.

Punkterna är både viktiga och centrala för att socialdemokratin ska behålla sin trovärdighet i de internationella relationerna.