Det är hög tid att EU börjar sätta press på den israeliska ockupationsmakten via handeln.

Så var det dags igen. Återigen har den israeliska ockupationsmakten visat sitt rätta ansikte. Ship to Gazas skepp Estelle bordades i lördags. Denna gång var bordningen inte lika brutal som 2010 då nio människor dödades när israelisk militär kapade Ship to Gaza ute på internationellt vatten. Men våldsamt var det även i lördags.

Personerna ombord på Estelle har nu förts till häktet. Elva av dem är svenskar, däribland konstnären Dror Feiler som av Israel felaktigt utpekas som israelisk medborgare. Feiler är ställd inför rätta för medveten hjälp till fienden.

Svenska regeringen måste kraftfullt protestera mot Israel och kräva att alla de svenska medborgarna på Estelle behandlas utifrån internationell rätt och mänskliga rättigheter. Framför allt måste ambassadens personal i Tel Aviv omedelbart ges fullt tillträde till svenskarna.

Den israeliska militära skrämseltaktiken får dock inte tillåtas skymma den grundläggande frågan, blockaden av Gaza. Israels blockad av Gaza har pågått i fem år trots omvärldens kritik och folkrättsexperters fördömanden. Transport- och kontaktvägar har effektivt skurits av både till lands och till sjöss. Israel har visserligen lämnat Gaza militärt men i stället skapat ett av världens största utomhusfängelser. I stället för ockupation pågår utsvältning.

Situationen för befolkningen i Gaza är alarmerande.  I Amnesty Internationals årsrapport 2012 ägnas flera sidor åt Israels brott mot de mänskliga rättigheterna på palestinsk mark. Särskilt allvarlig är situationen i Gaza. Där råder brist på i princip allt nödvändigt: mediciner, rent vatten, byggnadsmaterial. Arbetslösheten är 40 procent och en stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns. Tre av fyra invånare är helt beroende av internationellt bistånd.

Hur länge ska detta få pågå? Medan FN och EU tittar på försöker åtminstone Ship to Gazas aktivister att med fredliga medel häva blockaden och se till att förnödenheter når befolkningen.

”EU måste inta en skarp och tydlig hållning i hur Gaza-blockaden skall kunna brytas”, skrev Jan Eliasson på debattplats i Aftonbladet 2010 dagarna efter Israels övervåld mot Ship to Gaza-aktivisterna.

Tyvärr har inte så mycket hänt sedan dess. Å ena sidan kan EU fördöma enskilda brott mot mänskliga rättigheter som Israel gör sig skyldigt till och tala sig varm för folkrätten. Å andra sidan fortsätter unionen handeln med Israel och tänker nu uppgradera handelsavtalet.

Det är beklämmande. EU är Israels viktigaste handelspart. Det är hög tid att använda handelsmakten och sätta press på Israel. Sveriges utrikesminister Carl Bildt borde tillsammans med sina nordiska kollegor kräva att blockaden av Gaza hävs och att EU fryser handelsavtalet med Israel så länge som blockaden pågår.