En ensam privatperson jonglerar med undervisningen för tusentals elever på börsen. Ett ljus i tunneln är att det visar att det går att ta tillbaka kontrollen över skolan.

Det har svängt ordentligt i friskolekoncernen AcadeMedias aktiekurs den senaste veckan. Orsaken är att fastighetsmiljardären Roger Akelius kommit överens med AcadeMedias största ägare Mellby Gård om att köpa deras aktier, vilket skulle göra Akelius till ny största ägare. I samband med att uppgifterna om affären kom ut gjorde Akelius ett uttalande som fick andra aktieägare att se rött. Han ansåg att bolaget skulle sluta dela ut pengar och istället fokusera på att minska elevgrupperna och höja lärartätheten. Han öppnade även för att skolföretag i framtiden borde få finansieras med privata pengar från föräldrar.

Oroliga elever, föräldrar och lärare skulle säkert organisera sig och försöka påverka politiker att rädda just deras fina skola

Uttalandet fick initialt AcadeMedias aktiekurs på Stockholmsbörsen att rasa med 15 procent. Andra aktieägare uppskattar inte ökade kostnader och slopad utdelning, trots att det mest troligt skulle förbättra både lärares och elevers situation. På måndagen kom nya uppgifter där det framkom att affären inte blir av på grund av de kraftiga reaktionerna från både aktieägare och politiskt håll.

Den senaste veckans händelser visar hur märkligt Sveriges skolsystem är. En ensam förmögen privatperson kan påverka undervisningen för hundratusentals elever och arbetssituationen för tiotusentals lärare, trots att alla pengar för verksamheten kommer från skattebetalarna. Systemfelet illustreras ännu tydligare när reaktionen på ett bra förslag som att öka lärartätheten bara blir att aktiekursen faller.

Om en person eller aktör med mycket kapital vill ge sig in och påverka styrningen av skolorna finns ingenting som hindrar detta. Vad händer till exempel om en så stor skolkoncern som AcadeMedia skulle hota med att begära sig själva i konkurs om inte skolpengen höjs? Oroliga elever, föräldrar och lärare skulle säkert organisera sig och försöka påverka politiker att rädda just deras fina skola. Ägarna till stora offentligt finansierade företag har en otrolig makt att påverka politiken bara genom vikten av den verksamhet de bedriver.

Men Roger Akelius agerande visar också att saker går att förändra. Det går att köpa upp och ta tillbaka kontrollen över friskolorna. De flesta friskolorna drivs idag som helt vanliga skolor utan större skillnad i pedagogik. Ägarnas förhoppning kring dessa skolor är helt egoistisk, de hoppas kunna bedriva undervisning billigare än vad skolpengen ger i ersättning och på så sätt göra en vinst. För eleverna i dessa skolor är det för det mesta helt ointressant vem som äger skolan, om det är kommunen eller ett privat aktiebolag spelar ingen roll för deras del.

För oss som föredrar att hela skolpengen stannar i skolan är detta bra. Elever behöver inte påverkas om kommuner successivt tar över skolor samtidigt som nystart av friskolor i vinstsyfte förbjuds. Det kommer kosta pengar att ta tillbaka kontrollen över skolan, att tro något annat vore naivt, men det går.