recension  Yasmin Hussein hittar i The Populist Explosion av John B. Judis en enkel och tydlig bok som utan krusiduller förklarar populismens materiella orsaker. 

Det är många som försöker greppa världen just nu. Bubblor brister, lojaliteter växlas och gamla sanningar har slutat gälla. En 70 årig realitystjärna styr världens mäktigaste demokrati. Storbritannien förhandlar om villkoren för landets utgång från EU. Marine Le Pen har varit så självklar i Frankrike att högern och vänstern under våren brottats om vem som ska bli hennes motståndare.

Vad händer? Författaren John B. Judis menar att vi lever i populismens tidevarv. Och det har sin förklaring i den ekonomiska politiken. I The Populist Explosion studerar han ett politiskt fenomen som använts länge i både USA och Europa. Han går igenom exempel från 1800-talet till nu och konstaterar att populism varken är höger eller vänster. Det är inte en ideologi utan snarare logik.

 

imagesTitel: The Populist Explosion – How the Great Recession transformed American and European politics.

Författare: John B. Judis

Förlag: Columbia Global Reports

Sidantal:  182

Utgiven: 2016

 

 

Enligt Judis är populism en politisk metod som mobiliserar folket mot eliten. Det betyder dock inte att det finns en självklar definition av vilka som ska kallas »folket« och vilka som är »eliten«. I vissa fall är arbetarklassen explicit förklarad som folket. Andra gånger används nationalism för att klargöra vilka det syftas på. Marine Le Pens definition av »les peuple« och Bernie Sanders »the people« är alltså inte samma »folk«. Samma princip gäller eliten som kan inbegripa allt från överklassen till journalister och oppositionspartier. Likheten mellan de båda är att konflikten mellan folket och eliten alltid är centralt för populistens narrativ, där populisten alltid står på folkets sida.

Judis tydligaste exempel på populistisk logik kommer från det senaste amerikanska valet. Vad är det Bernie Sanders och Donald Trump har gemensamt? Jo, enligt författaren har båda kampanjat för att bryta gamla uppgörelser om ekonomin som inte längre tjänar folket. Kandidaterna fångade upp oron för handelsavtal och såg att stora väljargrupper oroade sig för lönedumpning och jobb bortskeppade utanför landsgränserna. Sanders och Trump hörsammade detta och lovade bekämpa den »elit« som försvarar avtalen.

Båda kandidaterna var även duktiga på att definiera vilka som ingår i »folket« och »eliten«. För Sanders var Wall Street och Hillary Clinton »eliten« medan Trump utmålade sig som den ‘tysta majoritetens’ ledare mot media och lobbyister. För båda gällde: »Det är vi mot dem«.

I Sanders fall attraherades inte hans unga bas främst av idealism eller Karl Marx. Han red på den populistiska våg som byggts upp av Occupy Wall Street. Protesterna som menades vara mellan eliten och resten av amerikanska folket, det vill säga de »99 procenten«. Det var, tyckte de, dags för bankerna att betala för finanskraschen de orsakade. Under sina välbesökta tal återkom Sanders ofta till bryggan mellan de som producerar arbetskraft och de som tar ut vinst för den. Trump använde samma frustration mot ojämlikheten men riktade den mot invandringen. Företag använder papperslösa amerikaner för att sänka lönerna och därför behövs en oerhörd mur mot Mexiko för att stoppa flödet.

Judis är i boken även tydlig med att väljare inte röstar på populistiska kandidater för att de tror på förslagen utan för att de utmanar systemet. Få tror att Trump kommer bygga världens längsta betongmur.

Det är terapeutiskt att läsa The Populist Explosion. Att steg för steg få en ekonomisk genomgång av varför de populistiska rörelserna växer. För Judis nöjer sig inte med en närstudie av vad populismen är utan studerar också den ekonomiska bakgrunden som ger upphov till Le Pen och Trump. Även om Front National attackerar invandringen så svarar de på ilskan mot den accelererande lönedumpningen på arbetsmarknaden, menar han. Förtroendet för välfärdsstaten minskar ju större underklassen blir.

Detta är för all del inga nyheter. Men Judis är till skillnad från de flesta politiska analytiker i dagspressen skicklig på att bryta ned vad populism är och vad det är för materiell bakgrund som gjort det till en framgångsrik politisk metod, utan att för den delen gå vilse i teoretiska avkrokar och överdrivet akademiskt språk. The Populist Explosion är därför, i all sin enkelhet, en viktig skrift för alla som vill förstå varför man bör fokusera på den ekonomiska politiken istället för ekonomins förlorare.

Av: Yasmin Hussein