Foto: Sofia Runarsdotter

Vi är nu på väg mot en skola där föräldrarnas bakgrund, etniskt ursprung och samhällsklass blir alltmer avgörande för resultaten. Det var den skola som vi använde 1900-talet för att arbeta oss bort från, kanske den viktigaste och mest lyckade samhällsinvestering som Sverige någonsin gjort. Regeringen bör vidta åtgärder för att förbättra likvärdigheten – och därmed kunskapsresultaten:

Kvalitetssäkra betygen på skolnivå genom att koppla dem till skolans genomsnittliga resultat på nationella prov. Detta skulle försvåra för skolor att konkurrera med hjälp av orättvist satta betyg och bota betygsinflationen.

Ge alla elever tillgång till goda gymnasieutbildningar, oavsett om de fått icke godkända grundskolebetyg. Alla måste få en chans till utveckling, inklusive vuxenutbildning.

Fortsätt satsa på lärarna: knyt statsbidragen till kommunerna till lönehöjningsgarantier, stärk karriärvägar genom forskningsanknytning och vidareutbildning, förläng lärarutbildningen och finansiera den bättre.

Skärp etableringskraven för friskolor och begränsa kraftigt möjligheten till vinstutdelning. Skolföretagen rekryterar huvudsakligen i socialt gynnade elevgrupper, det är en affärsmodell som närmast garanterar försämrad likvärdighet. Men det är ingen mänsklig rättighet att tjäna pengar på skillnader i elevers förutsättningar. Det som borde belönas är det omvända: att samtidigt förbättra likvärdigheten och höja resultaten.

Därför bör valfriheten utvecklas. Nya modeller för skolval bör utgå från kombinationer av geografisk närhet, rättvisa och social mångfald – och stimulera idédrivna anordnare som ser elevernas och samhällets framtid som sin uppgift snarare än vinstutdelning till ägare. En sådan skolpolitik är fullt möjlig och att döma av opinionsundersökningar också något som en stor majoritet av svenska folket skulle uppskatta.

Not: Förslagen bygger på rekommendationer som återfinns i SNS-rapporten Policyidéer för svensk skola (2016) av Jan-Eric Gustafsson, Sverker Sörlin och Jonas Vlachos.

Denna artikel är en del av reportaget “Vägval S” i Magasinet Arena. För att läsa fler texter på temat, klicka härGillar du det du läser? Prenumerera på Magasinet Arena här.