Fotograf: Jessica Segerberg.

“När arbetarrörelsen formades i Sverige var två frågor i centrum. Dels den allmänna rösträtten, dels den om kortare arbetstid. Den klassiska socialdemokratiska vägen ledde mot mer emancipation från tvång och den enkla grundidén ser jag inget skäl att ignorera. Det är klart att det finns mycket att brottas med nu, bland annat rent materiella maktfaktorer som fått arbetarrörelsen och socialdemokratin att gå till reträtt: som globaliseringen som gör det svårt att reglera kapital och makt nationellt, samt en stark automatisering och digitalisering och robotifiering.

Rent organisatoriskt så har Socialdemokraterna blivit mer och mer av en professonaliserad tjänstemannaorganisation där värderingar och ideologi spelar allt mindre roll och det är en del i en postpolitisk utveckling där politken och staten inte längre har som uppgift att skapa ett nytt samhälle utan förvalta det som är. Och det har skett ganska snabbt under 1900-talet.

Utifrån de referensramar som Socialdemokraterna har i dag så skulle jag vilja framföra en anspråkslös önskan att man reflekterar över varför vi för första gången i historien förlänger arbetstiden i stället för att fortsätta att förkorta arbetstiden i takt med att produktiviteten ökar. För de flesta är arbetet ett ekonomiskt tvång som man tvingas till för att få lön men annars helst skulle slippa. Genom förkortning av arbetsdagen skulle det tvånget reduceras.”

Berättat för Klas Ekman

Detta intervjuutdrag är en del av reportaget “Vägval S” i Magasinet Arena. För att läsa fler texter på temat, klicka härGillar du det du läser? Prenumerera på Magasinet Arena här.