Foto: Stephen Melling/flickr.

Marianne Lindberg De Geer, Martina Montelius med flera svarar på Arenas stora fråga: Är konst viktigt?

Lars Anders Johansson,
journalist och idéhistoriker. Ansvarar för kulturfrågor på Timbro

Att frågan ens behöver ställas visar hur uppochnedvänd vår förståelse av samhället har blivit. Konst är inte viktigt för samhällets skull, utan för förståelsen av oss själva, människans existentiella villkor, livet, döden och vår samvaro med varandra. Man skulle kunna säga att det är genom konsten, i vid bemärkelse, som livet får mening.

Naturligtvis finns det brukskonst, sådan som skapas för tillfälliga syften, politiska eller kommersiella utan några högre ambitioner än att underhålla för stunden, eller uppnå ett specifikt politiskt mål. Ur denna tillfällighetskonst kan naturligtvis stor konst emanera, som överlever stunden. Såväl Shakespeare som Brecht och Zola skrev för en samtida publik, men deras verk består för evigheten. Vilka dessa verk är, som kommer att leva vidare, är dock omöjligt att veta på förhand. Därför är det viktigt att inte på förhand försöka styra i vilken riktning konsten skall utvecklas. Konsten mår bäst av att vara fri, precis som människorna.

Martina Montelius,
författare och dramatiker

Även den som menar att konst är ett placeboartat slöseri med resurser är påverkad av konst. De ser den i sjukhuskorridorer, tunnelbaneväggar och trapphus, de läser den på små klisterlappar som satts upp på elskåp, på insidan av vikta kort från mostrar och gamla älskare. Konsten är luftburen, och vi är alla badade i en film av konst där vi går. Det är, ibland, lite som med religion: många av oss är inte religiösa, men när vi befinner oss i akut kris kan vi komma på oss med att be.

Det har hänt att jag har försökt föreställa mig en värld utan konst – men jag tror inte att den världen är möjlig. Konst skulle uppstå även om den vore totalförbjuden. Den skulle uppstå ur sig själv, det vill säga ur människorna. Ett av mycket få särdrag vi har jämfört med andra djur är väl just förmågan och behovet av att skapa konst, det vill säga förhöja verkligheten, förlöjliga den, romantisera den, ifrågasätta den.

Sharon Rider,
professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet

Vad konsten kan göra är att bryta upp och bryta igenom våra vanliga, invanda, sätt att tänka och tala, att främmandegöra det slentrianmässiga, det vanemässiga, det ouppmärksammade, det vedertagna. Konst kan forma samtiden genom att låta oss se saker och ting för vad de är, eller för att använda formalistiska termer, konstens funktion är att desautomatisera, d.v.s. att göra vår verklighet verklig för oss – att ge oss en ärligare blick på oss själva och våra liv, vår tid, vår kultur, vårt samhälle, genom att tvinga oss till att tänka en gång till, titta än en gång, tveka på det vi ser och bli osäkra.

Men om konsten reduceras till ett ekonomiskt eller politiskt instrument, eller en finstämd form av förströelse, återförs den till det praktiska livet och dess klyschor.

Marianne Lindberg De Geer,
konstnär, dramatiker och teaterregissör

Att fråga om konst är viktigt är som att fråga om hjärtat är viktigt för levande varelser.

Detta är en text publicerad i #2 2016 av Magasinet Arena. Vid citering, referera till Magasinet Arena. Du kan köpa numret digitalt här.