Bouchara är 27 år gammal och mor till tre barn. Här är hon fotograferad i ett tältläger för syrianska flyktingar i Bekaadalen i Libanon i juli 2014. Foto: European Commission DG Echo/Flickr

Stefan Löfven och hans feministiska regering gör en redan utsatt situation för kvinnor på flykt ännu farligare, när de stryper möjligheten till familjeåterförening.

Förra året sökte 48 149 kvinnor asyl i Sverige, det vill säga knappt en tredjedel av alla asylsökande. När möjligheten till familjeåterförening nu stryps, med regeringens förslag från den 11 februari, ökar andelen kvinnor som försöker fly till Europa.

Kvinnor flyr precis som män på grund av att de utsätts för förföljelse av olika anledningar: tortyr och andra övergrepp, urskillningslöst våld samt väpnade konflikter. Men kvinnor flyr även för att de utsätts för könsspecifik förföljelse. Redan i fredstid är de offer för diskriminering, vilket accentueras vid väpnade konflikter.

Även flykten är farligare för kvinnor. UNHCR och andra organisationer som arbetar med människor på flykt vittnar om att kvinnor utan make eller andra manliga familjemedlemmar har det svårt i flyktingläger där de är rädda för att vistas ute ensamma, de utsätts för sexuella trakasserier, våldtäkter och andra övergrepp.

Sedan slutet av förra året har flera organisationer rapporterat om hur kvinnor på flykt i Europa är särskilt utsatta för våld, sexuella övergrepp, risk för utnyttjande och trafficking. Därtill har kvinnor ingen tillgång till nödvändig vård som till exempel mödravård.

Organisationerna menar att det i dagsläget råder straffrihet för dem som begår brott mot kvinnor på flykt i Europa. Det förekommer även att representanter från myndigheterna utsätter dem för våld och övergrepp.

I Sverige har vi världens första feministiska regering kan man läsa på regeringens hemsida. Detta ska innebära att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar i beslut och tilldelning av resurser.

Mot bakgrund av detta bör Stefan Löfven och hans feministiska regering, i stället för att bygga murar mot övriga EU och världen, skapa lagliga vägar in i EU och till Sverige för att säkerställa kvinnors trygghet och möjliggöra deras rätt till skydd. Detta kan göras genom att öka antalet kvotflyktingar samt genom humanitära visum.

Antalet kvotflyktingar som Sverige accepterar är i dag 1900 per år. Detta antal har varit oförändrat de senaste åren. En kvotflykting är en person som har bedömts vara i behov av skydd och som får resa till Sverige samt ges uppehållstillstånd här. Humanitära visum innebär att visum utfärdas i hemländerna för människor som vill söka asyl och som är i behov av skydd för att de lagligt ska kunna ta sig till Sverige.

Sveriges »feministiska« regering bör dra tillbaka den flyktingpolitik som försämrar möjligheterna till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening eftersom det går emot det som regeringen påstår sig vara.

Jag vill fråga Stefan Löfven varför han och hans regering sviker kvinnor på flykt och vill tvinga ut dem på livsfarliga resor.

Emma Persson är asylrätts- och brottmålsadvokat, har fått Sverige fällt i FN:s kommitté mot tortyr och är styrelsemedlem i FARR.