Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Med extratjänster i välfärden, generösa utbildningsmöjligheter och ett stoppat inflöde ska fas 3 börja fasas ut från november. Det lovade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Regeringen tar nu krafttag för att, som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) uttryckte det, ”fasa ut fas 3”. Kommuner och landsting ska kunna börja anställa långtidsarbetslösa från fas 3 i fullt ut subventionerade extratjänster i välfärden från och med november.

– Det är riktiga anställningar med kollektivavtalad lön. Det handlar om att utföra sådant som behöver utföras men i dag inte utförs inom till exempel skola, sjukvård och äldrevård, sa Ylva Johansson på en pressträff.

Runt årsskiftet ska även tillflödet av nya arbetslösa till fas 3 strypas.

– Fas 3 är en återvändsgränd. Den här regeringen tänker avskaffa fas 3. Jag känner pressen från väljarna att kunna leverera till valrörelsen 2018, sa Ylva Johansson på en presskonferens.

Möjligheten att studera för de 36 000 personer som i dag befinner sig i fas 3 kommer samtidigt att kraftigt förbättras. Deltagarna kommer att kunna behålla sin ersättning under ett år samtidigt som de utbildar sig i det reguljära utbildningssystemet.