Antalet personer med visstidsanställningar ökar i Sverige. Störst är ökningen bland unga kvinnor i åldern 20–24 år. Statistik från SCB visar också att kvinnor anställs på avgränsad tid i större utsträckning än män.

Sedan 2012 har antalet personer med tidsbegränsade anställningar ökat med 51 000, enligt en undersökning som SCB gjort. Det är en uppgång med ungefär sju procent. Sammanlagt arbetar 697 000 svenskar med tidsbegränsade anställningar i dag.

Störst är ökningen bland unga kvinnor i åldern 20–24 år. I september hade fler än hälften av alla yrkesarbetande kvinnor i den åldern en tillfällig anställning. Motsvarande siffror bland män i samma ålder har under de två senaste åren legat runt 40 procent.

I åldersgruppen 25–34 år, när allt fler har etablerat sig på arbetsmarknaden, sjunker andelen tidsbegränsade anställningar för män till närmare 17 procent och för kvinnorna till 23 procent. Men skillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att vara markant.

Högre upp i åldrarna jämnar det ut sig allt mer, även om en hög andel av kvinnorna fortsätter att ha tidsbegränsade anställningar.

Det är först i åldern 55–64 år som andelen med tidsbegränsade anställningar hamnar på samma nivå – sex procent – för båda könen, men män når dit redan i 45-årsåldern.