Förslaget om att avvisa personer som, efter att ha vistats i ett annat EU-land, söker asyl i Sverige har ingen laglig grund, enligt biträdande juristen Viktor Banke och Amnestys jurist Madelaine Seidlitz.

Moderaterna föreslog under en presskonferens på måndagen att de flyktingar som kommer till Sverige från andra EU-länder –  och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen –  ska nekas inresa till Sverige.

Enligt Anna Kinberg Batra är detta ett sätt att upprätthålla Dublinförordningen, något Viktor Banke, biträdande jurist med specialisering på asylrätt, bestämt avfärdar.

– Anna Kinberg Batra står och ljuger folk rakt upp i ansiktet genom att säga att när vi avvisar människor från gränsen så upprätthåller vi Dublinförordningen, när vi i själva verket gör det utan stöd i den, säger han.

Viktor Banke säger att Moderaternas förslag strider mot asylrätten, något som Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty, håller med om. Hon kan inte se att det går att stoppa personer vid gränsen, om det inte handlar om personer som inte har för avsikt att söka asyl över huvud taget.

– För både de som kunde ha sökt i ett annat Dublinland, och de som redan har gjort det, gäller att de får resa in och även söka asyl  och att Migrationsverket utreder om det är Sverige eller ett annat land som ansvarar för asylprövningen, säger hon.

Viktor Banke tror också att om Moderaternas förslag drivs igenom så kommer det att påverka relationen med andra länder negativt. Om Sverige skickar tillbaka en person till ett annat land, mot landets vilja, utan lagstöd, så skulle det kunna vara att kränka landets suveränitet.

– Dessutom glömmer man att asylrätten är en rättighet, ingen skyldighet. Så länge ingen söker upp myndigheter kan ingen tvinga någon att söka asyl, säger Viktor Banke.