Thomas Selig

Det finns inte en enda vetenskaplig artikel som pekar på att tidiga betyg i skolan skulle vara positivt. Det konstaterar Vetenskapsrådet i en ny rapport.

Vetenskapsrådet har inte lyckats hitta en enda vetenskaplig artikel som pekar på att tidiga betyg i skolan skulle vara positivt. Det rapporterar Sveriges Radio.

Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebros universitet har lett Vetenskapsrådets betygsprojekt. I rapporten “Forskning och skola i samverkan” konstaterar han och hans kollegor att tidiga betyg har negativ inverkan på eleverna. Framför allt på de elever som har det svårt i skolan.

En knappt märkbar positiv inverkan kan betygen dock ha på de högpresterande barnen, men att införa betyg i årskurs fyra skulle vara övervägande negativt.

– Effekten är mer negativ för svagpresterande elever än vad den är positiv för högpresterande elever, säger Christian Lundahl.

Att tidiga betyg skulle ge högre Pisaresultat avfärdar forskarna.

– Man bör vara väldigt försiktig med att säga att så här gör de i en del länder och då får de de här resultaten. Den forskning som jobbar med landjämförelser brukar varna för det, säger Christian Lundahl till Svenska dagbladet.