Jonas Andersson (L) Västra Götalandsregionen

Sjukvård De stora digitala vårdjättarna kostar årligen Västra Götalandsregionen 150 miljoner kronor. Pengar som den blågröna ledningen vill ska gå till regionernas egna vårdcentraler istället. Idag röstar man om att inte längre betala någon ersättning för digitala utomlänsbesök.

Prislappen för digitalvård i Västra Götalandsregionen har skjutit i höjden. För 2021 beräknas den digitala utomlänsvården kosta uppemot 150 miljoner kronor och kanske närmare 200 miljoner kronor 2022 om nuvarande ökningstakt fortsätter.

Regionen vill att de pengarna kommer de egna vårdcentralerna till del istället.

– Vi vill använda de pengarna till att investera i patienternas egna vårdcentraler och att de ska kunna få bättre tillgång också till digital vård från den vårdcentral där de är listade och där över 80% av patienterna har en fast läkarkontakt, säger Jonas Andersson (L), hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande.

»Vilda västern på vårdmarknaden«

Regionen håller nu på att se över de krav som ställs och de ersättningsnivåer som regionens vårdcentraler ska få från och med 2022 och det blågröna styret vill öka kraven på digital tillgänglighet.

– I dagsläget är det en vilda västern på vårdmarknaden, med otydliga regler och stora ekonomiska transaktioner. Nätläkarbolagen har visat på en möjlighet och en efterfrågan på snabbare och enklare tillgång till vård. Samtidigt har de blivit en främmande fågel i svensk hälso- och sjukvård som tar en allt större del av resurskakan för de oftast medicinskt enklaste fallen, fortsätter Jonas Andersson.

Förslaget som läggs fram på dagens möte i regionens vårdvalsberedning stöds av samtliga partier i GrönBlå Samverkan och har enligt Jonas Andersson bred politisk uppslutning över hela det politiska fältet.

Ambitionen och intentionen med att sluta betala digital utomlänsersättning rymmer ett antal juridiska, ekonomiska och organisatoriska frågor som förvaltningen behöver arbeta vidare med. Beslutet föreslås skickas till övriga 20 regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen.

Vill se debatt

Jonas Andersson hoppas att andra regioner går åt samma håll och vill att VG-regionens beslut skapar en nationell debatt om frågan.

– Som det ser ut idag så är VG-regionen ansluten till en rekommendation om ersättning från Sveriges Kommuner och Regioner. Det vi nu flaggar för är att vi från och med 2022 inte längre avser betala utifrån den rekommendationen. När det här är förankrat i regionen går vi vidare och tittar på vad vi kan och får göra. Det här en väldigt tydlig vilja från vår sida och vi vill med det här förslaget skapa en nationell debatt kring hur vi kan möta patienternas behov av digital vård och samtidigt använda resurserna på ett kostnadseffektivt och mer sammanhållet sätt.