Långsamma steg mot jämställdhet. Det visar en ny rapport från World economic forum, WEF.

Världen kan vara jämställd – om 81 år. Det framkommer i en ny rapport från World economic forum (WEF). Organisationen mäter hur jämställdheten ser utifrån fyra huvudkategorier: ekonomi, politisk representation, hälsa och utbildning. Och det går långsamt framåt.

Först 2095 beräknar WEF att gapet mellan de ekonomiska förutsättningarna kvinnor och män har jämnats ut. Gapet är i dagsläget stängt till 60 procent.

Island är det land som har kommit närmast att stänga könsklyftan. Sverige är på fjärde plats.