Socialtjänsten är så pressad att hälften av socialsekreterarna upplever att de inte klarar rättssäkerheten. Ännu värre är det bland de som arbetar med barn.

Den höga arbetsbelastningen inom socialtjänsten blir ett allt mer akut problem. 7 av 10 socialsekreterare anser att deras arbetsbelastning har ökat det senaste året, visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. Lika många uppger att de allvarligt har övervägt att byta jobb under de senaste två åren.

– Socialsekreterarna härdade ut förut, men de gör inte det längre. Nu lämnar folk. Ytterst är det medborgarna och särskilt barnen som råkar illa ut, säger Heike Erkers, ordförande på SSR.

Arbetsbelastningen är så hög att hälften (48 procent) av socialsekreterarna upplever att de inte klarar att följa lagkraven på rättssäkerhet och kvalitet.

– Det är som att hälften av läkarna skulle säga att vi vet inte om vi kan operera ordentligt, för vi har inte tillräckliga resurser. Det är helt barrockt, säger Heike Erkers.

Ännu värre är det för socialsekreterare som arbetar med ärenden som gäller barn och ungdomar samt ensamkommande barn. 55 procent av socialsekreterarna uppger att de inte klarar rättssäkerheten i ärenden med barn och ungdomar, och 64 procent i ärenden som rör ensamkommande.

– Nu när det kommer så många ensamkommande så förvärras situationen, men läget har varit allvarligt länge. Den situationen som socialtjänsten befinner sig i idag uppmätte vi redan 2012. Trots det har inga förändringar gjorts, säger Heike Erkers.

Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 3 000 socialsekreterare under februari och mars. Förutom den höga arbetsbelastningen upplever många också problem med en bristande organisation och för små resurser.

Den pressade situationen gör att många söker sig till andra jobb, och det har blivit allt svårare att anställa. 81 procent av socialsekreterarna uppger att det är svårt att hitta kompetent personal, jämfört med 69 procent för två år sedan.

– Kompetensen saknas inte. Det som saknas är attraktiva arbetsgivare, säger Heike Erkers.

Hon är mycket kritisk till kommunerna, som hon anser inte har gett socialtjänsten tillräckligt med resurser och uppmärksamhet.

– Socialtjänsten ska vara samhällets sista skyddsnät. Det kan man inte säga att det är idag.