Hizonic

Arbetet med att ta fram nya lagar för vapenexport till diktaturer går in i sitt slutskede. Socialdemokraterna har en vågmästarroll i utredningen som avgör hur regelverket kring vapenexporten kommer att se ut i framtiden.

I dag går arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för vapenexport till diktaturer in i sitt slutskede.

I ett utkast till Kex-utredningen framkommer att en av stötestenarna är om, och i sådana fall vilka, intressen som ska väga tyngre än ett demokratikriterium. Vänsterpartiets ledamot i utredningen, Lars Ohly, bekräftar bilden. Alla partier vill ha ett demokratikriterium. Frågan handlar om vilka kriterium som kan väga tyngre.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mest kritiska till nuvarande regelverk. Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna vill också se stora förändringar i regelverket. Sverigedemokraterna och Moderaterna vill ha en utväg för ”väsentliga nationella säkerhetsintressen”. Det kan exempelvis vara ”försvarsindustrins framtid”.

– Socialdemokraterna har en vågmästarroll i utredningen. De kan vända sig mot M och SD eller mot oss och de små borgerliga partierna. Men de har inte behövt bekänna färg ännu, säger Lars Ohly (V).

Institutionen för strategiska produkter redovisade för ett par veckor sedan att krigsmaterielexporten uppgick till runt 8 miljarder kronor under 2014. EU och andra samarbetsländer stod för 78 procent av värdet. Exporten till demokratiskt tveksamma länder stod endast för en liten del av summan.

Förlorade pengar på den nuvarande exporten till dessa länder är därmed inte ett hållbart argument, anser Ohly.

– Det handlar mer om att de marknaderna är lukrativa i framtiden. Försvarsindustrin vill inte ha ett regelverk som förhindrar eller försvårar den typen av affärer i framtiden och vissa partier tar åt sig av den argumentationen, säger han.

Lars Ohly var en av ledamöterna i Krigsmaterielexportkommittén som redan i december förra året var orolig för att kommittén inte skulle komma överens. I dag är han mer optimistisk.

– Vi kommer att införa ett demokratikriterium, men det finns risk för att det blir tandlöst. Det är upp till Socialdemokraterna om vi ska ha ett regelverk som förhindrar vapenexport till länder som Saudiarabien, säger han.

Kex-utredningen ska vara färdig den 19 mars och överlämnas till regeringen den 15 april.