Redaktionsnytt Filippa Neves praktiserar som reporter på Dagens Arena och kommer vara en del av redaktionen två veckor framåt.

Vad förväntar du dig av praktiken?
– Jag tycker att det ska bli kul att lära mig hur det fungerar på en redaktion och sätta mig in i frågor som Dagens Arena skriver om, så som arbetsmarknaden och fackliga frågor.

Vad gör du när du inte praktiserar på Dagens Arena?
– Jag läser en kandidat i journalistik vid Stockholms Universitet och arbetar extra på en fritidsgård för HBTQ-ungdomar och som stödassistent på ett gruppboende.

Filippa Neves gör en två veckor lång praktik på Dagens Arena som en del av sin journalistutbildning.