Drygt 62 miljoner kvinnor i Europa har tvingats utstå någon form av sexuellt våld. Det visar en rapport från EU-parlamentet som presenterades på onsdagen.

EU:s Agency for Fundamental Rights (FRA) har genomfört den största statistiska undersökningen någonsin om våld mot kvinnor. 42 0000 kvinnor har intervjuats om deras upplevelser av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld.

Skandinavien utmärker sig i undersökningen. Genomsnittet för kvinnor över 15 år inom EU som blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld ligger på 33 procent. Men i Sverige uppger 46 procent i undersökningen att de har varit drabbade.

– Det är helt förfärligt att det är så många som är utsatta, säger Carina Ohlsson, förbundsordförande på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund till Dagens Arena.

Hon säger att de höga siffrorna i Sverige inte behöver betyda att svenska kvinnor är mer utsatta för våld än kvinnor i andra EU-länder.

– Till exempel har andra länder en annan definition av våld och våldtäkt i lagstiftningen än vad Sverige har, säger Carina Ohlsson.

Att 33 procent har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld innebär konkret att 62 miljoner kvinnor runt om i Europa är drabbade. I Sverige har var fjärde kvinna utsatts för fysiskt våld av sin partner.

– Att utöva våld är ett maktutövande och det finns inget land som har absolut jämställdhet, så det är absolut en jämställdhetsfråga. Det finns också normer för manlighet – att man använder sig av våld för att utöva makt.

Carina Ohlsson tror att det krävs förändringar i lagstiftningen och att man i högre utsträckning jobbar förebyggande om man ska kunna minska våldet mot kvinnor.

– Man borde titta på varandra i EU och se vad som fungerat bra och utbyta idéer. De manliga politiska ledarna måste visa ledarskap och ta upp förövarperspektivet. Jag har inte upplevt några ledare som lyfter upp de maktstrukturer som finns och om de kan kopplas samman med våld, säger hon.

Det är viktigt att stötta de utsatta, men det löser inte alla problemen. Man borde i stället titta mer på mansnormen i samhället, menar Carina Ohlsson.

– Våldet försvinner inte förrän män slutar att slå eller slutar utsätta någon för sexuella övergrepp. Män behöver se över sin egen självbild. De normer som finns i samhället för pojkar och män borde lyftas upp, tittas på, och diskuteras, säger hon.

– Man borde prata mer om att det finns så pass många förövare. Är det så hög andel som blivit utsatta är det ungefär lika hög andel som utsatt någon annan för brott, säger Carina Ohlsson.