Enligt Vänsterpartiet är den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som presenteras senare i dag, en besvikelse. Partiet reserverar sig mot flera förslag.

Efter närmare fem års arbete presenterar i dag den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) sitt slutbetänkande. Enligt Vänsterpartiet innehåller utredningen trots sitt omfång få konkreta förslag för att förbättra sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

”Resultatet är en stor besvikelse”, skriver partiet DN-debatt.

Enligt Vänsterpartiet har den förra regeringen styrt kommittén i en riktning som passar den egna ideologin. Den förra regeringen krävde till exempel att kommittén endast skulle överväga förändringar som skulle innebära mer ”hållbara” sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar.

”Detta har i praktiken betytt motsatsen till skapandet av försäkringar som är effektiva och välfungerande, alltså bidrar till trygghet för individen och till samhällsekonomisk dynamik”, skriver Vänsterpartiet.

Som enda parti reserverar sig Vänsterpartiet mot en av kommitténs slutsatser att det inom ”överblickbar tid” inte finns något ekonomiskt utrymme att förbättra sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna. I och med den slutsatsen stänger kommittén dörren för ett borttagande av stupstocken i sjukförsäkringen och en förändringar som gör att fler kan omfattas av a-kassan.

Artikeln är undertecknad av Wiwi-Anne Johansson, talesperson i socialförsäkringsfrågor, Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.