Vänsterpartiet drar in Ojnareskogen i budgetförhandlingarna. Partiet kräver att planerna på ett kalkbrott stoppas och att området fredas.

Frågan om OjnareskogenGotland ska bli ett skyddat Natura 2000-område eller inte har legat på regeringens bord sedan i mars. De domstolsprocesser som pågår parallellt har pausats i väntan på ett besked.

I en intervju med Sveriges radio säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt att han är förvånad över att ett beslut inte har kommit tidigare. Enligt honom tyder det på att det finns en oenighet i regeringen.

Vänsterpartiet har därför bestämt sig för att sätta press i frågan genom att dra in den i dagens budgetförhandlingar.

– Vi förhandlar nu om statsbudgeten med regeringen. Och en av de områdena som vi talar om är naturvården, hur anslagen ska se ut. Och då vill vi att en del av anslagen ska användas för att skydda Ojnareskogen och Bäste träsk på Gotland, säger Jonas Sjöstedt till SR.